Aukciós naptár

Aukciók listája

2015. április 24., péntek

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 90. aukciója

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2015. ápilis 24-én (péntek) 17 órai kezdettel rendezi 90. könyvárverését: KOSSUTH KLUB | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-24/90-arveres-konyv-kezirat-papirregiseg-foto/teljes-katalogus

tételszám
463 / 573

[Szabadkőművesség] A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó t.: és t.: páholyok tagnévsora 1947.

[Összesen 17 páholy.]
[Budapest, 1947. Otthon nyomda.] [24] + [12] + [10] + [12] + [10] + [12] + [8] + [10] + [12] + [20] + [8] + [12] + [12] + [20] + [12] + [8] + [8] + [8] p.
A kötet a következő páholyok névsorát tartalmazza: Az elejénél a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtisztviselői, majd sorrendben a Balassa József, Corvin Mátyás, Deák Ferenc, Eötvös, Galilei, Haladás, Kazinczy, Könyves Kálmán, Libertas, Martinovics, Neuschloss, Petőfi, Reform, Sas, a debreceni Haladás, a nyiregyházi Szabolcs és a szegedi Árpád páholyok tagjait. Az egyes páholyok tagnévsorainak a páholy motívumaival díszített karton védőborítói bekötve.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
464 / 573

[Szabadkőművesség] A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről.

Az 1947. március 16-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.
Budapest, 1947. Magyarországy Symbolikus Nagypáholy [Otthon nyomda]. 93 p.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
465 / 573

[Szabadkőművesség] Dr. Milkó Izidor [író, publicista; 1855-1932] a szegedi Árpád páholy mesterévé való avatásának oklevele 1903-ból.

Kelt: Szeged, 1903. jan. 3.
Méret: 51 x 42 cm.
Egy nyomtatott levél, kézírással kitöltve, alul a páholy tisztségviselőinek aláírásaival. Hajtogatva, a hajtásoknál néhány helyütt szakadt (hiánytalan).

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


2015. április 16., csütörtök

Kárpáti és Fia Antikvárium (Antiquarium Hungaricum), 35. árverés

Kárpáti és Fia Antikvárium (Antiquarium Hungaricum), 35. árverés 2015. április 16., csütörtök 17 óra, Kossuth Klubban 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-16/35-konyv-es-kezirat-arveres/teljes-katalogus

tételszám
197 / 245

Starck, Johann August]: Theodul estvéi, vagy a különböző religioi-felek egybe-engeszteléséről.

Buda, 1819. Királyi Magyar Universitás betüivel. XX + 488 l.
A szerző evangélikus teológus, professzorként tevékenykedett Königsbergben, Szentpéterváron és Darmstadtban. Új szabadkőműves irányzatot alapított, az ún. klerikusokat. „Apologie des Ordens der Freymaurer” című munkáját Kazinczy köre adta ki magyarul 1792-ben. E művét Kazinczy levelező- és vitapartnere, Pázmándi Horváth Endre fordította. Központi 116/322.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2015. április 14., kedd

A Mike és Társa antikvárium 54. aukciója

A Mike és Társa antikvárium 2015. április 14-én (kedd) 17 órai kezdettel rendezi 54. aukcióját Kossuth Klub, Budapest, 1088 Múzeum u.7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-14/54-konyvarveres-98/teljes-katalogus

tételszám
728 / 863

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947. március 16-i nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.

Bp. 1947. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 93 l. Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
729 / 863

Sullay István: Szabadelvűség, szabadság és vallás, vagy Mi az oka az állam és egyház közötti viszálynak? + Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra?

Eger, 1877. érsek-Lyceumi.X, 238 l. Korabeli félvászon-kötésben. Ritka.

kikiáltási ár: 15 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum