Aukciós naptár

Aukciók listája

2007. december 14., péntek

A Múzeum Antikvárium XVI. aukciója

A Múzeum Antikvárium 2007. december 14-én (péntek) 17:00 órai kezdettel rendezi XVI. könyvárverését, Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7.

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.+M%C3%BAzeum+u.+7.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2009

tétel 115: Kelet: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye.

Szerkesztő: László Ferenc. Szerkesztő bizottság: Balló Rudolf, Bálint Imre, Gerő Andor. XXXIV-XXXV. évf. 1-10. sz. - 1-6. sz. 1949. jan. 1. - 1949. dec. 1. - 1950. jan. 1. - 1950. jún. 1. [Teljes évfolyamok.]
Bp. 1949. (Márkus ny.) 10 x 8 l. + 10 mell. (a Páholyok havi munkarendje); 6 x 8 l. + 6 mell. (a Páholyok havi munkarendje).
Az 1950. júniusi szám után a lap megszűnt.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 24 000 HUF


tétel 207: KOLTAI Virgil: A szabadkőművesség és a nyilvánosság. A könyves Kálmán [Páholy] 1904. márczius 29-én tartott díszmunkáján felolvasta - -.

Bp. 1904. Markovits és Garai ny. 15 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: BÓKAY János: Haydn t*** emlékezete. Felolvastatott a Pátria Páholyban 1909. május hó 21-dikén.
Bp. 1909. Márkus ny. 23 l.
Lapszámozáson belül 1 t. (Haydn arcképe).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: SZALAY Károly:Tájékoztató a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről.
Bp. 1909. Comenius. 13 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: RÓZ Jenő: Az igazi szabadkőműves. Oktató munka. Tartotta - - 1947. április havában.
Bp. 1947. “Régi Hivek“ Páholy. 17 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: LÁNER Gyula: Vallomások a szabadkőműves szimbólumokról.
Bp. 1910. (Fráter és Tsa ny.) 19 l. (A Nemzeti  [Páholy] Könyvtára. VIII. füz.)
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó “Balassa József” (Labor omnia vincit) T*** és T*** [Páholy] tagnévsora 1948.
1948. 24 l. (ebből 12 jegyzetoldal üres).
A névsor végén korabeli tintával írt bejegyzéssel további három név.
Kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 244: A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947 március 16.-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor. – Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal.

Bp. 1947. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 93 l. 1 sztl. lev. Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A munka éve. - A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette gerő Andor. – Főkincstári jelentés az 1947. évről. Előterjesztette Acél Antal.
Bp. 1948. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 88 l. 2 t. (ebből 1 kihajtható), 1 tábl. (kétlapos, kihajtható).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A centenáris év. – A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1948. évről. Az 1949 március 13-iki közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor. – Főkincstárosi jelentés az 1948. évről. Előterjesztette Acél Antal.
Bp. 1949. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy.142 l. 5 t. (képanyag, ebből 1 kétlapos, 2 kihajtható) 1 tábl. (kihajtható).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Balassa József T*** és T***  [Páholy] titkári jelentése az 1947. évről. Felolvastatott és elfogadtatott az 1948. január 15-én megtartott munkán.
Bp. 1948. (Otthon-ny.) 46 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Balassa József T*** és T***  [Páholy] titkári jelentése az 1948. évről. Felolvastatott és elfogadtatott az 1949. január hó 6-án megtartott munkán.
Bp. 1949. (Otthon-ny.) 43 l.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 245: A magyarországi symbolikus nagypáholy alkotmánya. Az 1913. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása.

Bp. 1947. (Otthon-ny.) 152 l.
Hozzá tartozik: A szabadkőművesség kézikönyve. Kézirat szabadkőművesek számára. I. rész: Inasfok.
(Bp.), 1946. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 31 l.
Kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: BALASSA József: Legényfok.
Bp. 1947. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 62 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
(A szabadkőművesség kézikönyve II.)
Hozzá tartozik: BENEDEK MARCELL: Nagymesteri székfoglaló. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949. évi március hó 13-iki nagygyűlésén elmondta - -.
Bp. 1949. (Otthon-ny.) 19 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: [HAYPÁL Benő] PAULUS: Bibliás szabadkőműves.
Budapest, [1912.] Tisza Testvérek. 94 l.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 20 000 HUF

2007. december 10., hétfő

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 71. aukciója


A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2007. december 10-én (csütörtök) 17 órai kezdettel rendezi 71. könyvárverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.+M%C3%BAzeum+u.+7.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2038

tétel 1: Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon.
Budapest, 1900. Schmidl H. [8] + 437 + [3] p.
Korabeli egészvászon kötésben, a füzetek eredeti papírborítékjai belekötve. Megkímélt állapotú példány.

kikiáltási ár: 10 000 HUF
leütési ár: 14 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 270: A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora.
Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminister.
Budapest, 1920. M. kir. Állami nyomda. 263 p.
Hozzá 2 szabadkőműves témájú aprómnyomtatvány.
Kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú példány.

kikiáltási ár: 12 000 HUF

leütési ár: 36 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 396: [Starck, Johann August]: A Frey-maurer avagy a szabad-kőmives rendnek óltalmazása.
Német nyelvből fordíttatott a Felsőbbek engedelmekből ki-nyomtattatott.
Kassa, 1792. Ellinger János. [6] + 226 p.

A kassai Égő bokorhoz címzett szabadkőműves páholy, az egyház részéről érkező támadások miatt úgy döntött, hogy egy kiadványban közzéteszi a szabadkőművesség lényegét és céljait. Ennek érdekében lefordíttatták Johann August Starck evangélikus teológus "Apologie des Ordens der Freymaurer" című, 1770-ben megjelent művét. Starck professzorként tevékenykedett Königsbergben, Szentpéterváron és Darmstadtban. Új szabadkőműves irányzatot alapított, az ún. klerikusokat. Ennek egyik alapműve az Apologie. Molnár Béla "Kassa orvosi története" című munkája szerint a fordító - Kazinczy kérésére - orvosa, ifj. Kis Witzay József volt. Abafi Lajos "A szabadkőművesség története Magyarországon" című könyvében Paksi Szakmáry Simonnak tulajdonítja az érdemet. A fordítást 1791-ben terjesztették a kassai cenzor elé, aki valószínűleg maga is szabadkőműves volt. Ő a művet kiadhatónak vélte, kinyomtatását azonban a helyhatóság engedélyétől tette függővé. Végül Mária Terézia tiltó rendelete ellenére a kancellária engedélyezte kinyomtatását. Az írás heves támadást váltott ki, ezért a páholy nevét hamarosan meg kellett változtatni. A rendkívül ritka kötet a magyar nyelvű szabadkőműves irodalom egyik első darabja.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Kissé viseltes állapotú példány.

kikiáltási ár: 90 000 HUF
leütési ár: 180 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 426: Szmik Antal: Szabadkőművesi élet Londonban.
Írta --. Fölolvastatott a „Nemzeti” páholy 1903. október 21-én tartott munkán.
Budapest, 1904. Márkus Samu. 41 p.
A Nemzeti Páholy Könyvtára IV. füzet.
Kiadói papírborítékban. Jó állapotú példány.
kikiáltási ár: 5 000 HUF
leütési ár: 9 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2007. december 9., vasárnap

A Laskai Osvát Antikvárium 9. aukciója


Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Hungary+2500+Esztergom%2C+2500%2C+Szt.+Istv%C3%A1n+t%C3%A9r+10.&hl=hu

A Laskai Osvát Antikvárium 2007. december 9-án (vasárnap) 10 órai kezdettel rendezi 9. könyvárverését, Szent Adalbert Központ, Esztergom, 2500, Szt. István tér 10.
 
A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1944

tétel 164: [HAYPÁL BENŐ] PAULUS Bibliás szabadkőműves
Budapest, [1912.] Tisza Testvérek 94 p. Kiadói papírborítóban.
kikiáltási ár: 2 000 HUF

2007. december 7., péntek

A Pergamon Antikvárium és Aukciós Iroda 17. aukciója


A Pergamon Antikvárium és Aukciós Iroda 2007. december 7-én (péntek) 17:30 órai kezdettel rendezi 17. könyvárverését, Budapesti Városvédő Egyesület Székháza, Bp., V. Kossuth Lajos utca 14-16.
Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1053+Budapest%2C+V.+Kossuth+Lajos+utca+14-16.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2012

tétel 5: Bakonyi Kálmán: A magyar szabadkőművesek igazsága. 1. füzet
Bp., 1927, Bíró ny. 47 p. Fűzve, eredeti papírborítóban.
kikiáltási ár: 2 000 HUF

2007. december 6., csütörtök

Az Opera Antikvárium 18. aukciója

Az Opera Antikvárium 2007. december 6-án (csütörtök) 17 órai kezdettel rendezi 18. könyvárverését, Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Terem, Budapest, VIII., József krt. 63.

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.%2C+J%C3%B3zsef+krt.+63.&hl=hu

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2058

szabadkőművesség 390-401


tétel 390: A Magyarországi Symbolikus nagypáholy három oktató munkája. Kézirat szabadkőműveseknek. Kiadja a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy.

Bp., 1907. Márkus Samu. 63+(1) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF aukció időpontja: 2007.12.06. 17:00 CET

leütési ár: 8 000 HUF


tétel 391: A Budapesti Galilei Páholy könyvtárának jegyzéke. - Katalog der Bibiothek der Loge Galilei in Budapest.

Bp., 1904. Károlyi György. (10)+6+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 392: Faba, Amand-Joseph: Le Secret de la Franc-maconnerie.

Lille, 1885. Societé de Saint-Augustin, Desclée De Brouwer. (4)+VI+7-347 p. Korabeli, aranyozott félbőr kötésben.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 393: Findel, J(oseph) G(abriel) Br.: Geist und Form der Freimaurerei. Instructionen für Brr. Maurer.

Leipzig, 1874. Verlag von J.G. Findel. VIII+295+(1) p. Kiadói - szabadkőműves motívumokkal díszített - vaknyomásos, gerincén aranyozott egészvászon kötésben.

kikiáltási ár: 15 000 HUF

leütési ár: 15 000 HUF

tétel 394: Die Freimaurerei ihr Wesen, ihre Grundsaetze,, ihre Aufgaben, ihre Geschichte und Organisation. Herausgegeben von der Freimaurer-Grossloge in Ungarn.

Bp., 1882. Aigner. 34+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 10 000 HUF

leütési ár: 16 000 HUF

tétel 395: Kőhegyi Lajos, tvr. Szabadkőműves-káté. Kézirat szabadkőművesek számára. I. tanonc-fok. Az "Árpád" páholy megbízásából írta: --.

Szeged, 1900. "Árpád" Páholy. 40 p. 2. kiadás. Hozzá tartozik: Kőhegyi Lajos, tvr. Szabadkőműves-káté. Kézirat szabadkőművesek számára. II. legény-fok. Az "Árpád" páholy megbízásából írta: --. Szeged, 1901. "Árpád" Páholy. 15+(1) p. 2. kiadás. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

leütési ár: 4 000 HUF

tétel 396: Die Königliche kunst in der baukunst des hohen altertums. Die klosterbauhütte und bruderschaft der deutschen… Freimaurerei. Gesammelt und verfasst von Thomas Gerstenbrein.

Klausenburg (Kolozsvár), 1927. (Kraft & Drotleff). (6)+107+(1)+35+(1) p. + XI+(3) tábla (az ötből). (ezek egy része színes ill. kihajtaható) Fűzve, gerincén amatőr módon javított papírborítóval.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 397: A "Könyves Kálmán" "az előítéletek legyőzéséhez" címzett szabadkőműves páholy története. 1782 - 1932. Összefoglalta Lenkei Henrik.

Bp., 1932. Szerző (Hungária Ny.). 192+(8) p. + 14 tábla. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítóban, részben felvágatlan példány.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

leütési ár: 8 000 HUF

tétel 398: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó jogos és tökéletes Jánosrendi Sz. K. páholyok névjegyzéke 1881/82 Sz.K. évre…

A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó jogos és tökéletes Jánosrendi Sz. K. páholyok névjegyzéke 1881/82 Sz.K. évre. - Namens-verzeichniss Freimaurer-Grossloge von Ungarn für die drei Johannisgrade und der unter ihrem Schutze arbeitenden gerechten und vollkommenen Johannis-Freimaurer-Logen für das Mr. Jahr 1880/81. Bp., 1881. Fanda József. 76 p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

leütési ár: 5 000 HUF

tétel 399: Miklóssy István: Nyílt interpelláció a Belügyminiszter Úrhoz a magyarországi Szabadkőművesség állam- és társadalom-felforgató törekvései ügyében.

Bp., 1912. Stephaneum. 62+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 3 500 HUF

leütési ár: 5 000 HUF

tétel 400: Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 1 kötet: A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. Irta: --. Előszóval ellátta: Temesváry László.

Bp., 1938. Lőcsey. (6)+131+(1) p. + 4 tábla. Dedikált: "Pap Miklósnak igaz barátsággal: Bpest 1938. szept. 1. Palatinus József példány" Fűzve, restaurált, illusztrált kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 500 HUF

leütési ár: 10 000 HUF

tétel 401: Taute, Reinhold: Maurerische bücherkunde. Ein wegweiser durch die literatur der freimaurerei mit literarisch-kritischen notizen und zugleich ein supplement zu Kloss bibliographie von --.

Leipzig, 1886. Verlag von J.G. Findel. VIII+268 p. (Katalog der Bibliothek der Loge Karl zu den 3 Ulmen in Ulm.)


kikiáltási ár: 20 000 HUF

leütési ár: 26 000 HU


2007. december 5., szerda

A Psyché Antikvárium 11. aukciója


A Psyché Antikvárium 2007. december 5-én (szerdán) 17 órai kezdettel rendezi 11. könyvárverését, Kossuth Klub Konferenciaterem, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. (a Kálvin térnél, a Nemzeti Múzeum mellett).

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2036

szabadkőművesség: 312-314.

tétel 312: A magyar symbolikus nagypáholy alkotmánya.
Bp. 1900. Werbőczy ny. 109 p. 3 sztl. lev. Kiadói félvászon kötésben.
kikiáltási ár: 4 000 HUF
tétel 313: Pachtler, G(eorg) M(ichel): A szabadkőművesség titkos harca trón és oltár ellen.
Okmányok alapján. Írta ~. Német eredetiből ford. K. R.
Pécsett, 1876. Lyc. –nyomd. Ramazetter K. 340 p. Korabeli aranyozott gerincű félvászon kötésben. Ritka.
kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 314: Szabadgondolat.
Főszerkesztő Székely Aladár. Szerkesztők Pólányi Károly és Székely Artur. Megjelenik évenként tizenegyszer.
IV. évf. 1914. jan. 1. sz., febr. 2. sz., márc. 3. sz., ápr. 4. sz., máj. 5. sz., jún. 6. sz. (a 6 szám egybekötve) (2. szám: Nemzetiségi szám)

/A Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesületének és fiokjainak, a Galilei Körnek, a budapesti Harkányi Körnek, a Szabadgondolkodók Aradi Egyesületének, a nagyváradi Darwin Körnek, az eperjesi Martinovics Körnek, a kassai Bacsányi Körnek, a szegedi Ferrer Körnek, a Szabadgondolkodók Temesvári Egyesületének és a selmecbányai Szabadgondolkodók Körének hivatalos lapja./ Festett táblás egészvászon kötésben. Ritka.
kikiáltási ár: 6 000 HUF

Népszerű aukciók

Blogarchívum