Aukciós naptár

Aukciók listája

2011. április 20., szerda

A Mike és Társa antikvárium 42. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1053+Budapest%2C+Kecskem%C3%A9ti+u.+14.&hl=hu

A Mike és Társa antikvárium 2011. április 20-án (szerda) 17 órai kezdettel rendezi 42. aukcióját a Hotel Mercure Budapest Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) épületében. (Kálvin-tér)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2931

tétel 239: PONCINS, Léon de: A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság. Ford. Endre László.

Bp. 1939. Stádium. 192 l. Kiadói egészvászon-kötésben. Ritka.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 569: ARATÓ Frigyes: A szabadkőművesség. 2. bőv. kiad. 

Bp. 1913 Pátria. 163 l. Korabeli aranyozott egészvászon-kötésben.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 570: BARCSAY Adorján: A szabadkőművesség bűnei. - PALATINUS József: Egy vidéki páholy titkai A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta Wolff Károly. I. rész.

Körmöczi Zoltán, a Vöröskereszt egylet főorvosának ex librisével.
Bp. 1921, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. 248 l. Korabeli aranyozott félvászon-kötésben. Körmöczi Zoltán, a Vöröskereszt egylet főorvosának ex librisével.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 571: BARCSAY Adorján: A szabadkőművesség bűnei. - PALATINUS József: Egy vidéki páholy titkai A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta Wolff Károly. 2. kiadás. I-II. rész.

Bp. 1921, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. 248 l.; 364 l. Korabeli aranyozott félvászon-kötésben.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 572: GELLÉRI Mór: Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában.1880 - 1905. - - szabadkőművesi dolgozatainak gyűjteményes kiadása. Közzéteszi és kiadja a „Demokrata” Páholy.


(Bp.1925. Márkus S. ny.) 691 l. Korabeli aranyozott félvászon-kötésben. Gelléri Mór (1854-1915), zsidó származású közgazdasági és ipartörténeti író. 1879-ben csatlakozott a budapesti „Könyves Kálmán” szabadkőműves páholyhoz, melynek nemsokára a helyettes főmestere lett. megalapította a „Világosság” című szabadkőműves újságot, és szerkesztette a „Hajnal”-t és a német nyelvű „Orient”-et. Részt vett a „Demokratia” szabadkőműves páholy megalapításában, haláláig ennek a páholynak maradt a tagja, majd főtitkára lett. Részt vett a szabadkőműves rituálé kidolgozásában is. Szép példány. Ritka.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 573: LEWIS, L.: Wesen und Geschichte der Freimaurerei. 2. kiad.

Bp. 1875. Weiszmann. VII, 238 l. Korabeli félvászon-kötésben. A Symbolikus Nagypáholy pecsétjével.

kikiáltási ár: 4 600 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 574: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy szertartás könyve. II. fok.

A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy szertartás könyve. II. fok.
Bp. 1880. (Fanda.)17 l. Kiadói félvászon-kötésben. A Symbolikus Nagypáholy pecsétjével. Ritka.

kikiáltási ár: 6 500 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 575: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora. Hivatalos kiadás. Kiadja a magyar királyi belügyminister.

Bp. 1920. Állami ny. 263 l. Fűzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 576: A magyarországi symbolikus nagypáholy alkotmánya. Az 1907. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása.

A magyarországi symbolikus nagypáholy alkotmánya. Az 1907. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása.
Bp. 1947. (Otthon ny.) 148 l. Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 577: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár.
Bp. 1948. (Otthon ny.) 88 l. 2 t. 1( kihajt.), 2 kihajt. mell. Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 578: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1948. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.

Bp. 1949. (Otthon ny.) 142 l. 4 kihajt. t. 2 kihajt. mell. Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 579: PACHTLER G(eorg) M(ichel): A szabadkőművesség titkos harca trón és oltár ellen. Okmányok alapján. Írta - -.

Pécsett, 1876. Lyc.-ny. Ramazatter K. 8 lev. 340 l. Korabeli egészvászon-kötésben, a kötet gerince hiányzik. Ritka.

kikiáltási ár: 4 000 HUF


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. április 16., szombat

A Szőnyi Antikvárium 25. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20VIII.%20J%C3%B3zsef%20krt.%2063.

A Szőnyi Antikvárium (1055 Bp. Szt. István krt. 3. Tel./fax: 311 6431), 2011 április 16. szombat 10:00 órától tartja 25. árverését ÚJ HELYSZÍNEN!!! Az Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Termében, (Bp. VIII. József krt. 63.)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2817

tétel 238: [ZSELÉNSZKY] ZELENSKI Róbert, gróf: Emlékeim.

(Bp.) [1928]. (Pallas nyomda). 931 l., 13 t. 232 mm.
Dedikált példány!
A mű előszavában a szerző összefoglalja célját: Az 1870-től 1928-ig tartó időszak zsidószellemű sajtójáról, szabadkőműves és szocialista politikájáról akarja lerántani a leplet.
Vajszínű, kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán dombornyomású, aranyozott családi címerrel.

kikiáltási ár:  24 000 HUF


2011. április 14., csütörtök

Az Antiquarium Hungaricum 27. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1053%20Budapest%2C%20Kecskem%C3%A9ti%20u.%2014.

Antiquarium Hungaricum, 27. árverés 2011. április 14., csütörtök 17 óra, Hotel Mercure Korona, I. emeleti rendezvényterem, Budapest, V. Kecskeméti utca 14. (a Kálvin térnél)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=818883

tétel 341: Altalános Szabadkőmives - alapszabályok. “Egyesség a hazában” című páholytól. - Allgemeine Freimaurer-Statuten. Von der Loge “zur Einigkeit im Vaterlande”.

Pest, 1868. Légrády 13 l. 22,3 cm
1867. végén Lewis Lajos angol származású szabadkőműves engedélyt kér előadások tartására. Ebből a Szent János-rendi kezdeményezésből alakult meg az első legális magyar páholy, az “Egyesség a hazában”. A benyújtott alapszabály szerinti működésre 1868. októberében kapták meg a belügyminiszteri engedélyt, az első nagymester Pulszky Ferenc lett. A szabadkőműves szabályok szerinti működéshez befogadó nyilatkozatot 1869-ben kapták meg az Angliai Nagypáholytól.
Kezdetben a jótékonyság mellett azonos súlyú volt a hazafiság (“...soha nem szabad megfeledkeznie azon ragaszkodásról és hűségi kötelezettségről, melylyel hazájának tartozik.”), valamint a napi ügyektől való távolságtartás: “A páholyban egyházi vagy politikai kérdések fölötti discussiok meg nem engedtetnek; ... ki ezt figyelembe nem veszi ... a páholyból kizáratik.”
Irodalom: Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt Bp. 2010.
Fűzve, szélein barnult papíron, hajtásnyomokkal, de jó állapotban, újabb tékába helyezve.
Becses és ritka szabadkőműves dokumentum!

kikiáltási ár: 20 000 HUF


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. április 8., péntek

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 81. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1053%20Budapest%2C%20Kecskem%C3%A9ti%20u.%2014.

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2011. április 8-án (péntek) 17 órai kezdettel rendezi 81. könyvárverését, ÚJ HELYSZÍNEN: Hotel Mercure Budapest Korona, 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.


A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2906

tétel 292: Huszár Károly: 5000 szabadkőmíves névsora. Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. Eredeti szabadkőmíves nyomtatványok alapján összeállította --.


[Budapest, év nélkül. Stephaneum.] 94 p.
Fűzve, kiadói papírkötésben. Jó példány.

kikiáltási ár: 8 000 HUF


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum