Aukciós naptár

Aukciók listája

2008. november 28., péntek

A Központi Antikvárium 108. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Központi Antikvárium 2008. november 28-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 108. könyvárverését, ECE City Center, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2204

tétel 261: Néhány szó a szabadkőműves internátusról és más egyebekről. Tájékoztató is, felelet is.

Győr, 1905. Győregyházmegyei ny. 31p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 3,000

2008. november 15., szombat

A Szőnyi Antikvárium 20. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Szőnyi Antikvárium (1055 Bp. Szt. István krt. 3. Tel./fax: 311 6431), 2008 november 15. szombat 10.00 órától tartja 20. árverését az ECE CITY CENTER, Budapest V. ker. Bajcsy Zs. út 12. épületében.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2160


tétel 1: ABAFI Lajos A szabadkőművesség története Magyarországon.

Bp. 1900. Schmidt. 4 sztl. lev. 437 l. 1 sztl. lev. 227 mm. Szövegközti képekkel. Korabeli, kissé kopott egészvászon-kötésben.

kikiáltási ár: 24 000 HUF


tétel 358: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora. Hivatalos kiadás.

Bp. 1920. Állami Nyomda. 263 l. 220 mm. Fűzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 18 000 HUF

2008. november 14., péntek

A Nyugat Antikvárium 18. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.+&hl=hu

A Nyugat Antikvárium 2008. november 14-én (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 18. könyvárverését az ECE CITY CENTER 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. épületében.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2226


tétel 41: Bakonyi Kálmán A magyar szabadkőművesek igazsága I. füzet

Bp. 1927. Biró ny. 47 l. Kiadói, javított kartonálásban, körülvágatlan.

kikiáltási ár: 2 500 HUF

2008. november 10., hétfő

A Studio Antikvárium 21. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051%2C+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Studio Antikvárium 2008. november 10-én (hétfőn) 17 órai kezdettel rendezi 23. könyvárverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2258

tétel 319: Kaltenecker Márton - A szabadkőművesség eredete.

Budapest, 1889. Rudnyánszky A. könyvnyomdája. 149 + [1] p.
Első kiadás.
Poss.: Klébl Károly. Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, jó példány.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 8. nemzetközi aukciója

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 8. nemzetközi aukciója filatélia, képeslap, és egyéb gyűjtési területekre.

Az aukció magyar és külföldi filatélia tételei november 22.-én 9:30 tól kerülnek kikiáltásra a Hotel Békében. (Hotel Béke Radisson SAS Budapest VI. Teréz körút 43.)

Az egyéb gyűjtési területek és a képeslap tételek online aukción vesznek részt melyre honlapunkon lehet ajánlatot tenni november 22.-én 18:00-ig.

Az árverés programja
9:30 Magyar bélyegek és postatörténet (a pótlapról kezdve)
Az egyes tételekre a kikiáltás pillanatáig lehet online licitálni weboldalunkon!

Legkorábban 13:00 Külföldi bélyegek (pótlappal a végén)

A képeslapok és az egyéb gyűjtési területek tételei: Írásbeli és internetes árverés (www.darabanth.hu). Ajánlattétel: 18:00 óráig.

A katalógusból:
http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2297


tétel 667: 1916 Képeslap / Postcard 'A Nyomorék gyermekek Országos Menhelye és a Deák Ferenc szabadkőműves páholy Katonai kórháza'

Regisztráció és közvetlen ajánlattétel az alábbi oldalon:

667 tétel oldala

kikiáltási ár: 2,500

2008. november 8., szombat

A Krisztina Antikvárium 22. könyv és papírrégiség aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051%2C+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Krisztina Antikvárium 2008. november 8-án (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 22. könyv és papírrégiség árverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2132


tétel 396: Szabadkőműves mesterfokra emelő oklevél. Kitöltetlen.

H. n., 1949. Rimaszéky R(ichter) A(ladár) rézkarca. Lapméret: 29×39,8 cm. Képméret: 18× 28,5 cm. Karton.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 470: Vajda Ernő: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.

(Bp., 1948. Fémes ny.) 141, [3] l., 9 t. (6 levélen). Gerincén kisebb sérüléssel. /Havas Miksa könyvtár. 1./ Kiadói papírkötésben, eredeti papírtokban. 21 cm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
 

10. szegedi könyv aukció

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=6720+Szeged%2C+D%C3%B3m+t%C3%A9r+1-4.+&hl=hu

A Dekameron, Könyvmoly és Antikház Antikvárium (http://www.konyvmoly.hu) 2008. november 8-án (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 10. szegedi könyvárverését, Somogyi-könyvtár, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2267


tétel 216: KETTELER [Wilhelm Emmanuel von] Vilmos Manó – Szabadság, tekintély és egyház. Korunk nagyjelentőségű kérdéseinek fejtegetése. Átdolg. Mennyei József.

Kalocsa, 1863. Malatin és Holmayer. 191 p. A tartalomból: A szabadság átalán; Polgári, társadalmi szabadság; Az önkormányzás; A forradalom; A divatos szabadelvűség, absolutismus a szabadság képében; Magyar hit – pápista hit; Szabadkőmivesség stb. Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány, címlapon régi bélyegző. Jó állapotban.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

tétel 410: SZIGYÁRTÓ Albert – A királyi művészetről. Alkalmi beszédek. I. rész. Kézirat szabadkőművesek számára.

Szeged, 1913. A Páholy sajátja. (Engel Lajos ny.) 84 p., 2 sztl. lev. Mérete: 16×10 cm. /A „Szeged” Páholy Könyvtára II. füzet/ Kiadói papírborítóban, kifogástalan állapotban. A kötetben „Éder György könyveiből” cimke.

kikiáltási ár: 5 000 HUF


tétel 458: WICHTL Frigyes – Szabadkőműves gyilkosságok.

Wien, (1936.) Nehardea G. m. b. H. 32 p. Eredeti javított papírborítóban. [A füzet szerepel a Tiltott könyvek listáján. (530/1945. sz. rendelet)] Ritka!

kikiáltási ár: 5 000 HUF

2008. november 7., péntek

Az Abaúj Antikvárium 5. Magyar Jogi aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+V.+ker.+Szalay+u.+7.&hl=hu

Az Abaúj Antikvárium 5. Magyar Jogi Könyvárverése, 2008. november 7-én (pénteken) 17 órai kezdettel, a Budapesti Ügyvédi Kamarában, Bp., V. ker. Szalay u. 7.

A katalógusból:

http://www.konyvlap.hu/arveres/5JOG.pdf

SZABADKÕMÛVESSÉG

438., ACZÉL Gáspár:
A szabadkõmûvesség titkai
Bp., 1911. Márkus S. 128 l. 1 sztl.lev.
Késõbbi, egészvászon kötésben.
10.000,-

439., ARATÓ Frigyes:
A szabadkõmûvesség
Bp., 1913. "Pátria".
163 l. Második, bõvített kiadás.
Korabeli, félvászon kötésben.
10.000,-

440., Az 5892. évi április hó 24-én
Budapest keletén alakult Reform
házszabályai
Bp., 1901. Markovits és Garai. 23 l.
Kiadói papírborítóban. Hozzátartozik:
A Reform páholy h.fõmestere Gonda
József gyászjelentése, amely a páholy
kiadása.
6.000,-

441., BALASSA József, Dr.:
A szabadkõmûvesség története
/Mindent tudok könyvtár 6./
Bp., én. Béta.
1 sztl.lev. 90 l. 2 sztl.lev. Elsõ kiadás!
Korabeli, félvászon kötésben. B. J.
(1864-1945) nyelvészként ismert, de
miután a Tanácsköztársaság idején
egyetemi tanárnak nevezték ki, a
Horthy rendszerben csak
középiskolában taníthatott. A Magyar
Szimbolikus nagypáholy fõmestere,
1945 után páholyt is neveztek el róla,
amit kevesen tudnak. Tételünk mindmáig
a legjobb összefoglaló munka s
szabadkõmûvesség történetét illetõen.
6.000,-

442., (HAYPÁL Benõ), Paulus:
Bibliás szabadkõmûves
Bp., 1912. Buschmann F. utódai.
94 l. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. "A hit, a
tudomány és a haza szabadkõmûves
világításban; Keresztelõ János;
Békesség a Földön; Tanulságok a
munkáskérdés történetébõl; A római
katholikus papok védelme"
8.000,-

443., HUSZÁR Károly:
5000 szabadkõmíves névsora
Adalék a titkos politikai pártok
történetéhez.
Bp., én. Szerzõ. 47 sztl.lev.
Késõbbi papírkötésben, a kiadói papírborítók
felragasztva.
10.000,-

444., JANCSÓ Károly - Dr. Grósz
Menyhért - Dr. Adorján Ármin - Dr.
Várady Zsigmond): A László király
páholy felirata Magyarország
Symbolikus Nagypáholyához
Társadalmi programm II. rész.
Nagyvárad, 1906. Laszky Á. 32 l.
Késõbbi, félvászon kötésben, a kiadói
papírborító felragasztva.
8.000,-

445., MIKLÓSSY István:
A szabadkõmûvesség önleleplezése
Bp., 1912. Szent István-T.
169 l. 1 sztl.lev.
Késõbbi, félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestre ragasztva.
A magyarországi szabadkõmûvesség
hazafiatlansága, A magyarországi
szabadkõmûvesség vallásromboló
iránya, A szabadkõmûvesség és a
nemzeti történelmünk…
12.000,-

446., PALATINUS József:
A szabadkõmûvesség bûnei II.
A magyarországi szabadkõmûvesek
mozgalma és külföldi kapcsolatai
1920-tól 1937-ig. II. kötet: A magyarországi
szabadkõmûves páholyok
tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig.
Bp., 1939. Szerzõ.
397 l. 1 sztl.lev. Második kiadás.
Késõbbi, félvászon kötésben, a kiadói
papírborító felragasztva.
12.000,-

447., VAJDA Ernõ, Dr.: Hetvenöt év
a királyi mûvészet szolgálatában
A Könyves Kálmán-páholy története
1872-1947 /Havas Miksa könyvtár 1./
(Bp., 1948. Halasi Fischer Ö. - Ny.:
Fémes.) 141 l. 6 t. (képek) 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
8.000,-

448., WILCZEK Gusztáv és Singer
Arthur: Szabadkõmûves almanach az
1919-ik esztendõre - Kézirat szabadkûmûves
testvérek részére. Második
évf. Szerkesztik és kiadják: --.
Bp., 1918. Bíró M.
1 t. (Rau Gottleb a Mo.-i Symbolikus
Nagypáholy nagymestere) 176 l. 16
sztl.lev. (hirdetések) 1 t.
Kiadói félvászon kötésben. “Szalay
Károly: A magyar szabadkõmûvesség
félszázada, 1868-tól 1918-ig, Singer
Arthur: A szabadkõmûvesség története
és rendszerei, Singer Arthur: Nõ a
szabadkõmûvesség történetében. “
10.000,-

Népszerű aukciók

Blogarchívum