Aukciós naptár

Aukciók listája

2016. május 27., péntek

A Studio Antikvárium 34. aukciója

A Studio Antikvárium 2016. 05. 27. péntek 17:00 órai kezdettel rendezi 34. könyvárverését, OFI (Volt Apáczai Kiadó) | Budapest VIII., József krt. 63.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/34-konyvarveres-0b/szabadkomuvesseg-okkult-tudomanyok-472-473_4321?page=0

 472. tétel Gelléri Mór: Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában. Gelléri Mór szabadkőművesi dolgozatainak gyűjteményes kiadása. 1880–1905.

(Budapest), [1906]. Demokratia Páholy (Márkus Samu ny.) 691 + [1] p. Egyetlen kiadás. Dedikált: „Hűséges munkatársamnak, és jó testvéremnek Gelléri Mór. Bpest, V. 22. 1905.” Poss.: Györkös Lajos (Ex libris). Kiadói, díszesen aranyozott selyemripsz kötésben, enyhe sérüléssel, bordó védőborítóban. Szép példány.

kikiáltási ár:     12 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 473. tétel Wichtl, Friedrich: Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik. Eine Untersuchung über Ursprung und die Endziele des Weltkrieges. 1. bis 10. Tausend.

Wien – München, 1919. Wichtls Selbstverl – Lehmann. [4] + 207 + [1] p. Első kiadás. Szabadkőművesség-ellenes és antiszemita írás, mely bizonytalanul meghatározott forrásokon és részben kitalációkon alapul, 1919 és 1943 között számos kiadásban megjelent. Ez az első kiadása – az első borítófedélen szereplő illusztráció csak itt jelent meg. Tartalma: I. rész: A szabadkőművesség kialakulása, páholyok, szertartások, jelképek, ruházat. II. rész: Szabadkőművesség, kereszténység és zsidóság. III. rész: A szabadkőműves mozgalmak Európa különböző országaiban. IV. rész: A világforradalom és szabadkőműves világköztársaság. A könyv magyar kiadása 2005-ben megjelent a Gede Testvéreknél, Giegler Tamás fordításában. Poss.: Ex libris Prof. Reuter. Wolfstieg IV, 1540. Kiadói, illusztrált borítóban. Ritka könyv

kikiáltási ár:     10 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


2016. május 20., péntek

A Központi Antikvárium 138. aukciója

Térkép:

A Központi Antikvárium 2016. május 20-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 138. könyvárverését,
Festetics Palota (Andrássy Egyetem) 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/138-konyvarveres/szabadkomuvesseg-401-410_4156

401. tétel Abafi Lajos: A Corvin Mátyás az igazságoshoz címzett budapesti szabadkőműves-páholy huszonötéves története 1869-1894

Bp., 1894. Boruth E. ny. (2)+174p.+1 kihajt. mell. Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 402. tétel Blumenau, S(alomon): Zur Orientirung in der Freimaurer-Frage. In Briefen an einen Freund. Herausgegeben von der Loge "Humboldt".

Bp., 1878. Khór & Wein ny. 16p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 403. tétel Fraternitas a Kárpátok tövében cz. t. házszabályai

H.n., (1878.) ny.n. 15+(1)p. A zsolnai szabadkőműves páholy 1875 és 1886 között működött. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 404. tétel Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkőművesek számára XXI. (XXXIV-ik) évfolyam. Felelős szerkesztő Gelléri Mór.

Bp., 1909. Márkus Samu ny. VII+476p. Korabeli vászonkötésben.

kikiáltási ár:     5 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 405. tétel Magyarország Nagy-Oriense védelme alatt álló sz. k. ek alkotmánya, alapszabályai és törvénykezési szabályai. Hivatalos kiadás.

Bp., 1875. (Wilckens Gy. ny.) (6)+66p. Hozzá: Magyarország Nagy-Oriensének és a védelme alatt dolgozó ősi és elfog. skót szertartásu T. és I. páholyok névjegyzéke 1885/6 szabadkőmivési évre. Szerkesztette Gyurgyik Gyula — Namens-Verzeichniss... (Bp., 1885. Posner K. L. ny.) 39p. Kiadói papírborítókban. Az első mű körülvágatlan, a címlapján a nagypáholy bélyegzőjével.

kikiáltási ár:     6 000 HUF

 406. tétel A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947. március 16.-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.

Bp., 1947. (Otthon-ny.) 93p. Hozzá: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1947. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros. Bp., 1948. (Otthon-ny.) 88p.+2t. (1 kihajt.)+1 kihajt. mell. Kiadói papírborítókban.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 407. tétel Ruzitska Ödön: A "Hungária"-páholy története 1872-1902.

Bp., 1902. Markovits és Garai ny. 158+(1)p. Hozzá: A páholy alapszabályai H.n., é.n. ny.n. 8p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 408. tétel Szabadkőműves almanach az 1918-ik esztendőre. Szerkesztik és kiadják: Wilczek Gusztáv és Singer Arthur.

Bp., 1917. Biró Miklós ny. 190+(34)p. Kiadói papírkötésben.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 409. tétel Vajda Ernő, dr.: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.

(Bp., 1948. Fémes ny.) 141+(2)p.+6t. (Havas Miksa könyvtár. 1.) Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 410. tétel Vas Gusztáv, ifj.: Titkári jelentés az "Összetartás" 1913. évi munkájáról

(Arad, 1913. Réthy ny.) 65p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Népszerű aukciók

Blogarchívum