Aukciós naptár

Aukciók listája

2011. május 20., péntek

A Nyugat Antikvárium 23. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Imre%20u.%2019.

A Nyugat Antikvárium 2011. május 20-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 23. könyvárverését a Hotel Parlament termében, Bp.V. Kálmán Imre u. 19.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2907

tétel 381: Balassa József: A szabadkőmüvesség története

Bp. (1924.) Béta Irod. Rt. 90 l. 3 sztl. lev.
(Mindent tudok könyvtár 6.)
Kiadói, illusztrált kartonálásban, körülvágatlan.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 382: Barcsay Adorján - Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei - Egy vidéki páholy titkai

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora
I - II. rész (egybekötve)
Bp. 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. VIII l. 2 sztl. lev. (képek), 115 l.; 119 - 248 l.
Amatőr egészvászon kötésben.

kikiáltási ár: 9 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 383: (Báróczi) Bárótzi Sándor : A' mostani adeptus vagy is a' szabad kőmivesek' valóságos titka

Frantziábol fordította - - magyar nemes testőrző
Béts, 1810. Haykul Antal. 325 l.
Első kiadás!
Rendkívül ritka!
Báróczi Sándor (1735 - 1809) az 1760-ban alakult magyar nemesi testőrség tagja, a kor nagyműveltségű emberei közé tartozott. Testőrtársaival: Bessenyei Györggyel és Barcsay Ábrahámmal a magyar irodalmi nyelv újjáteremtésén fáradozott. A magyar nyelvújítás Báróczi műfordítói munkásságával kezdődött. Mária Terézia testőrségében Barcsay Ábrahámmal, Orczy Lőrinccel a szabadkőműves mozgalom tagjai lettek. Élete utolsó éveiben az alkímiával is foglalkozott. Ez a fordítása a halálát követő évben jelent meg.
Kiadói félbőr kötésben, kopottas kötéstáblákkal, több helyen tulajdonosi pecsétekkel.

kikiáltási ár: 120 000 HUF

tétel 384: Huszár Károly: 5000 szabadkőmíves névsora

Adalék a titkos politikai pártok történetéhez
Eredeti szabadkőmíves nyomtatványok alapján összeállította - -
(Bp. 1927. Stephaneum ny.) 98 l.
Ritka!
Kiadói, javított kartonálásban, aláhúzásokkal, egy helyen az olvashatságot is akadályozó pecsétekkel, tintanyomokkal.

kikiáltási ár: 4 500 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 385: (Kubinyi Ágoston - Joánnovics György): 1869. és 1870. években Pesten több alkalommal tartott, s a "Corvin Mátyás" pesti szabadkőmívesi páholy határozatából kiadott beszédek

(Kubinyi Ágoston - Joánnovics György): 1869. és 1870. években Pesten több alkalommal tartott, s a "Corvin Mátyás" pesti szabadkőmívesi páholy határozatából kiadott beszédek
Pesten, 1870. Heller ny. 42 l. 1 sztl. lev.
Nagyon ritka!
Kubinyi Ágoston a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, akadémikus, számos társaság, társulat elnöke, tagja, magas kitüntetések tulajdonosa,az első magyar nyelvű szabadkőműves páholy (Szent István páholy) alapító tagja volt. A kötet tíz beszédét, valamint J. Gy. egy beszédét tartalmazza.
Kiadói kartonálásban.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 386: Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése

Bp. 1912. Szent-István-Társ. 169 l. 1 sztl. lev.
Nagyon ritka!
Amatőr egészvászon kötésben, az eredeti fedőlap bekötve.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 387: A szabadkőművesség lényege, alapelvei, történeti fejlődése, szervezete és feladatai

Különös tekintettel hazai viszonyainkra
Bp. 1882. Magyarországi Szabadkőműves Nagypáholy.29 l. 1 sztl. lev.
Kiadói, javított kartonálásban.

kikiáltási ár: 4 500 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 388: Vas Gusztáv, ifj.: Az Arad kel. dolg. "Összetartás" t. és t. szbk. (páholy)nak jelentése az 1912-ik évről

Arad, 1913. Réthy ny. 48 l.
Kiadói kartonálásban.

kikiáltási ár: 4 500 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 389: Weninger Antal: A szabadkőműves jelképek lélektani jelentősége

Weninger Antal:A szabadkőműves jelképek lélektani jelentősége
(Ahogyan egy neofita látja)
Bp. 1946. Reform (páholy). 16 l.
(Reform páholy könyvtára II.)
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. május 7., szombat

A Krisztina Antikvárium 27. könyv és papírrégiség aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051%2C+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Krisztina Antikvárium 2010. május 7-én (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 27. könyv és papírrégiség árverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2814

tétel 325: Lewis, L(udwig) [Lajos] dr.: Wesen und Geschichte der Freimaurerei in zehn Vorlesungen.

Bp., 1875, Selbstverlag (szerzői kiadás), (Weiszmann ny.) VII, [4], 238,[1] p. A szerző (1799-1890) a francia, angol és zsidó nyelv tanára volt a liegmitzi kir. lovagakadémián Poroszországban. A szabadkőművesség buzgó híve volt. 1848-ban Bécsben megalapította a Szent József páholyt, melynek mestere lett. Pesten 1861-ben alapította az első magyar szabadkőművespáholyt (Szent István); a temesvári és soproni páholyok alapításában is jelentős része volt. Korabeli vászonkötésben. A kötet korábban kolligátum lehetett. Az első részt eltávolították, ezért az első 3 levél és a könyvtest elvált elöl a kötéstáblától. 20,3 cm. Hazai árverésen ismeretem szerint nem szerepelt. Petrik Ø. Szinnyei részletes ismertetést ad.

kikiáltási ár: 3 600 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum