Aukciós naptár

Aukciók listája

2003. április 26., szombat

A Szőnyi Antikvárium 9. aukciója

A Szőnyi Antikvárium 9. árverésének időpontja: 2003. április 26. 10h, helyszíne pedig az ECE City Center: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógus elérhető itt.

Az árverés anyaga között 3 szabadkőműves jellegű tétel is van:

14.„Árpád a testvériséghez” címzett Szeged Keleten dolgozó szabadkőműves-páholy ügyrendje. - 2500 ft.

387. POSZVÉK Gusztáv: A szabad kőművesség lényege s feladata különös tekintettel honi viszonyainkra - 1500 ft.

439. SULLAY István: Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra? - 4500 ft.

2003. április 11., péntek

A Központi Antikvárium 87. aukciója

A Központi Antikvárium 87. aukciójának tételei között régi könyvek, metszetek, kéziratok és térképek szerepelnek, amelyek április 1. és 10. között megtekinthetők a Központi Antikváriumban, a Múzeum körút 13-15 szám alatt.

Az árverés időpontja: 2003. április 11. 17:00, helyszíne pedig az ECE City Center: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógus pdf formátumban letölthető innen.

Az árverés anyagában 3 szabadkőműves jellegű tétel is van:

309. A BEREGSZÁSZI VILÁGOSSÁG PÁHOLY SZARKA LÁSZLÓ NEVÉRE KIÁLLÍTOTT OKLEVELE,

mely szerint érdemei jutalmául elnyeri a mesteri fokozatot.A díszes nyomtatvány a pesti Deutsch nyomdában készült.A kép előterében allegorikus kép látható szabadkőműves jelképekkel, kétoldalt oszlopokkal.

1 pergamenlevél, 1 beírt és nyomtatott oldal. A páholy bélyegzőjével, a főmester, a két felügyelő, a titkár, és a szónok aláírásával. A hátoldalon a nagypáholy pecsétjével, valamint a nagymester, a szövetségtanács elnöke, és a titkár aláírásával.

Kelt: Beregszász, 1871. VIII. 20.

Hajtogatva.

Mérete: 405 x 520 mm.

25 000,-

310. FŐKÖVI LAJOS: Mozart és Haydn a szabadkőmivességben

Szeged, 1897. (Engel Lajos ny.) 52p. (Az „Árpád páholy” könyvtára. XV.)

Enyhén sérült, kiadói papírborítóban.

4 000,-

311. [GUILLEMAIN DE SAINT VICTOR, LOUIS]: Recueil precieux de la Maconnerie Adonhiramite... Par un Chevalier de tous les Ordres Maconniques. Partie I-III [egybekötve].

[Paris] A Philadelphie, 1787. Chez Philarethe. (8)+128+166+(4)+152p.+1 kihajt. t. (szabadkőműves jelvényeket ábrázoló rézmetszet)

A hamis nyomdahellyel megjelent munka számos kiadást ért meg, ugyanebben az évben is többször napvilágot látott (egymástól eltérő kollációval). Mindhárom rész önálló címlappal bír. A bibliográfia a harmadik részt külön kiemeli, mivel ez a női szabadkőművességgel foglalkozó irodalom egyik korai darabja (Franciaországban 1775 óta léteztek női páholyok).

A kötet végén szabadkőműves dalok szerepelnek.

XIX. századi félbőr-kötésben.

Poss.: Ürögdi György gyűjteményi bélyegzőjével.

60 000,-


311. tétel

Népszerű aukciók

Blogarchívum