Aukciós naptár

Aukciók listája

2011. november 26., szombat

A debreceni Crystal Aukciósház 10. könyv aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=4024%20Debrecen%20Piac%20u.%2011-15.

A debreceni Crystal Aukciósház 10. könyvárverése:
2011.11.26 szombat 16:00
Debrecen, Grand Hotel Aranybika, 4024 Debrecen Piac u. 11-15.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3034

tétel 89: Szabadkőművesség. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy jelentése 1908. Évi működéséről, ügyvezetéséről és pénzkezeléséről.

Bp. 1909. Márkus Samu Könyvnyomdája. 78p.
Budapesti és vidéki páholyok. Tagnévsorok. Joannovics György Nagymester emlékezete Stb.
Tűzve, kiadói papírborítóban. A lapszélek töredezettek.

kikiáltási ár: 2 500 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. november 19., szombat

A Szőnyi Antikvárium 26. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20VIII.%20J%C3%B3zsef%20krt.%2063.

A Szőnyi Antikvárium (1055 Bp. Szt. István krt. 3. Tel./fax: 311 6431), 2011 november 19. szombat 10:00 órától tartja 25. árverését ÚJ HELYSZÍNEN!!! Az Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Termében, (Bp. VIII. József krt. 63.)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2927

tétel 467: [Szabadkőműves dokumentumok, 25 db.]

1. BENEDIKT Márk: Egy pár gondolat… Bp. 1896. Várnai F. 9 l. 185 mm.
2. DESSEWFFY Arisztid: Szocziálizmus és munkaközvetítés. Bp. 1900. A „Pátria” o kiad. 18 l. 162 mm.
3. GELLÉRI Mór: Szabadkőművesi reformok. Bp. 1889. „Könyves Kálmán” páholy. 30 l. 195 mm.
4. CSENGERY tv. előadása. B. L. tv. „Programm” c. indítványáról és F. H. tv. „Cselekvő szabadkőmívesség” c. tanulmányáról. Bp. 1908. Várnai F. 15 l. 194 mm.
5. GRÓSZ Menyhért: A Nagyvárad keletén dolgozó „László király” páholy új páholyházában tartott első munkán 1901. december 6-án. Nagyvárad, 1907. Laszky Ármin. 24 l. 192 mm.
6. KARSAI Sándor: Községi gyermekvédelem. Bp. 1910. A „Demokratia” páholy sajátja. 35 l. 2 sztl. lev. 156 mm.
7. KÁDÁR Gusztáv: Protestantizmus és szabadkőművesség. (Bp. é.n. Goldberger.) 51 l. 184 mm.
8. KOLTAI Virgil: A szabadkőmívesség és a nyilvánosság. A „Könyves Kálmán” o 1904. márczius 29-én tartott díszmunkáján felolvasta - -. Bp. 1904. Markovits és Garai. 15 l. 200 mm.
9. KONTRA Győző: Valóság és ámítás. Adatok a szabadkőművesság ellenségeinek leálczázásához. Dr. Csápori Gyula „Ámítás és valóság” czímű röpiratára. Bp. 1888. Aigner. 66 l. 195 mm.
10. A magyar szabadkőművesség béketörekvése. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1917. évi október hó 2-án tartott munkája. Bp. 1917. Bíró Miklós. 28 l. 190 mm.
11. A magyar szabadkőművesség. Néhány igaz szó. Kiadja a Temesvári Losonczy Szabadkőművespáholy. 15 l. 195 mm.
12. Az özvegy. Beszélgetés a szabadkőmívességról. Bp. 1902. Az „Árpád” ny. 48 l. 203 mm. Kicsit sérült.
13. PAULUS főm. A hit, a tudomány és a haza szabadkőműves világításban. A Sas o első nyilvános munkáján előadta - -. A Sas o kiadványa, 1. füzet. 24 l. 185 mm.
14. RÓZSA Ignác: Hogyan neveljék a szabadkőművesek gyermekeiket? Bp. 1914. A „Comenius” sajátja. 30 l. 200 mm.
15. Szabadkőmivesi önvédelem… egy szabadkőmívestől. Bp. 1881. Pannonia. 7 l. 195 mm.
16. Szabadkőművesi vándorgyűlések. Nagyvárad, 1902. A „László király” páholy sajátja. 15 l. 228 mm.
17. A szabadkőmivességről. (Külön lenyomat a „Vasvármegye” napilapban megjelent cikksorozatból.) Szombathely, 1910. „Vasvármegye” ny. 47 l. 185 mm.
18. SZALAY Károly: Szabadkőműves világszövetség. A Comenius o október hó 11-iki munkáján előadta - -. Bp. 1912. Elek Lipót. 16 l. 188 mm.
19. SZALAY Károly: A szabadkőművesség társadalmi feladatai… A Comenius páholy sajátja. Bp. 1905. Károlyi György. 49 l. 200 mm
20. SZALAY Károly: Tatarozó munkálatok. A Comenius o-ban 1912. november 22-én előadta - -. Bp. 1912. Elek Lipót. 24 l. 200 mm.
21. SZALAY Károly: Tájékoztató a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről. Bp. 1909. A „Comenius” sajátja. 13 l. 195 mm.
22. Szimbólumok. A Budapest keletén dolgozó Haladás páholy 1908. január 9-én tartott oktató munkája. Bp. 1908. Márkus Samu. 51 l. 165 mm.
23. Társadalmi program. A László király páholy felirata. Nagyvárad, 1900. Sonnenfeld Adolf. 16 l. 208 mm.
24. VAJDA Emil: A szabadkőművesség. A művelt közösség számára. Bp. 1903. Községi Nyomda. 45 l. 200 mm.
25. A Világtanító közeli eljövetele. Az 1918. januárius 5-i csillagrendi összejövetelen felolvasta Hild Károlyné. Magyar és német nyelvű kiadvány. (Nagyszeben), 1918. A „Keleti Csillad-Rend” kiadv. (Haiser György ny.) 111 l. 4 sztl. lev. 191 mm.
Mindegyik kötet fűzve, kiadói papírborítóban, jó állapotban, a 12. tétel kicsit sérült.

kikiáltási ár: 30 000 HUF

2011. november 18., péntek

A Bihar Antikvárium 11. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Debrecen%2C%20Kossuth%20utca%201.%20

A Bihar Antikvárium 11.  könyvárverése 2011. november 18-én pénteken 16:00-kor lesz: Debreceni Művelődési Központ, Debrecen, Kossuth utca 1.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3036

tétel 7: Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Második, bővített kiadás.

Bp. 1913. "Pátria" Irod. Váll. 163 l.

Hozzákötve:
Végh Kálmán Mátyás: A genesis kulturája és az ember kulturájának láncolatos összefüggése. Bp. 1907. Athenaeum. 61 l.
Hozzákötve:
Cs. Lázár László: Egy természettörvény és az emberiség jövője. Cluj- Kolozsvár, 1926. Minerva. 145 l. 1 sztl.
Hozzákötve:
Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei. Kolozsvárt, 1879. K. Papp Miklós. 48 l. Modern, félműbőr kötésben, az eredeti papírborítók is bekötve.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 251: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó j(ogos) és t(ökéletes) Jánosrendi Szabadkőműves Páholyok NÉVJEGYZÉKE az 1882-83. szabadkőműves évre.

Bp. 1882. Fanda József. 80 l. Kétnyelvű. (Magyar-német). A címlapon a Galilei-kör bélyegzőjével. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 252: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó j(ogos) és t(ökéletes) Jánosrendi Szabadkőműves Páholyok NÉVJEGYZÉKE az 1884-1885. szabadkőműves évre.

Bp. 1884. Fanda József. 88 l. Kétnyelvű. (Magyar- német). Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 253: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó j(ogos) és t(ökéletes) Jánosrendi Szabadkőműves Páholyok NÉVJEGYZÉKE az 1885-1886. szabadkőműves évre.

Bp. 1885. Fanda József. 88 l. Kétnyelvű. (Magyar- német). Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. november 17., csütörtök

A Központi Antikvárium 120. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Központi Antikvárium 2011. november 25-én (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 120. könyvárverését, ECE City Center, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3006

tétel 394: Barcsay Adorján – Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Egy vidéki páholy titkai. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta Wolff Károly. I-II. rész [egybekötve].

Bp., 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. VIII+248p.+1t.+364p. Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 395: Caesareus: A budapesti zsidó-liberális sajtó és a szabadkőművesség

Caesareus: A budapesti zsidó-liberális sajtó és a szabadkőművesség
Bp., 1922. „Pátria” ny. 23+(1)p. (Különlenyomat a „Cél” társadalmi folyóirat 1922. évi számából.) Modern papírborítóban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF


tétel 396: Csápori Gyula, dr.: Ámitás és valóság. Adatok a szabadkőmüvesség leálczázásához.

Csápori Gyula, dr.: Ámitás és valóság. Adatok a szabadkőmüvesség leálczázásához.
Esztergom, 1888. Buzárovits Gusztáv ny. 86+(1)p. Aranyozott, korabeli vászonkötésben. Aranymetszéssel díszítve.

kikiáltási ár: 10 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 397: Hollós László: A szabadkőművesség története. Különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére.

Hollós László: A szabadkőművesség története. Különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére.
Bp., 1873. (Wilckens Gy. ny.) 105+(2)p. Hozzákötve: [Bielcsik János] Sinceritas: A szabadkőmivesség támadása az egyház és a magyarországi püspöki kar ellen. Kinek van igaza? Válasz a szabadkőmivesség merényletére és organumának, a Pesti Hirlapnak, ezen cimű cikkére: „Ad majorem gloriam episcopatus”. Irta --. Bp., 1888. „Hunyadi Mátyás” Intézet ny. 58p. Hozzákötve: Frank Mór, dr.: Mi a szabadkőművesség? És mit akar? Bp., 1880. Weiszmann Testvérek ny. 30p. Hozzákötve: Mitterdorfer Gusztáv: Mosaik. Szabadkőmüvesi jelzések magyarázatai különös figyelemmel a Magyarország Nagy Oriense védelme alatt dolgozó tt.:-re. M. N. O. engedélyével gyüjtötte és összeállitotta --. – Mosaik. Erläuterungen... Bp., (1876.) „Hungaria” páholy (Hornyánszky Viktor ny.) 53+(1)p. Hozzákötve: Barach Benedek, dr.: A templáriusok titkos statutumai. Ismertető előadás Dr. Merzdorf által hasonczim alatt kiadott kézirati másolat nyomán (Halle 1877.) --t.-től. Bp., 1878. Aigner Lajos. 48p. Aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli félbőr-kötésben.

kikiáltási ár: 16 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 398: Kenézy Gyula, dr.: A szabadkőművességről

Debreczen, 1914. Városi ny. 38p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 399: Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A Párisban 1917. évi junius hó 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Franciából forditotta: Kovács István.

Bp., 1934. Buschmann F. Utódai ny. 39p. Rajzos, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 400: Magyarország Nagy-Oriensének és a védelme alatt dolgozó ősi és elfog. skót szertartásu T. és I. páholyok névjegyzéke 1885/6 szabadkőmivési évre. Szerkesztette Gyurgyik Gyula – Namens-Verzeichniss...

Magyarország Nagy-Oriensének és a védelme alatt dolgozó ősi és elfog. skót szertartásu T. és I. páholyok névjegyzéke 1885/6 szabadkőmivési évre. Szerkesztette Gyurgyik Gyula – Namens-Verzeichniss...
(Bp., 1885. Posner k. L. ny.) 39p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 401: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy jelentése az 1901. évi működésről, ügyvezetésről és pénzkezelésről

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy jelentése az 1901. évi működésről, ügyvezetésről és pénzkezelésről
Bp., (1902. Márkus Samu ny.) 90p. Modern papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2011. november 15., kedd

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 166. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 166. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség aukció, melyre honlapjukon lehet ajánlatot tenni november 15-én 18:00-ig.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2857

Regisztráció és közvetlen ajánlattétel az alábbi oldalon:
www.darabanth.hu

tétel 11744: Szabadkőművesség: Bodgánfy Ödön: Fölvételi beszéd. Bp., 1904. Nemzeti páholy 16p.

Szabadkőművesség: Bodgánfy Ödön: Fölvételi beszéd. Bp., 1904. Nemzeti páholy 16p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

tétel 11745: Szabadkőművesség: Székács Antal: A nők választójoga. Bp., 1908. Deák páholy. 30p.

Szabadkõművesség: Székács Antal: A nõk választójoga. Bp., 1908. Deák páholy. 30p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
   

2011. november 12., szombat

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 14. nemzetközi aukciója

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 14. Nemzetközi filatéliai, postatörténeti és képeslap aukciója.

2011. november 12. 9:30 óra Hotel Béke Radisson SAS Budapest VI. Teréz körút 43.

Az árverés programja:

9:30 Magyar bélyegek és postatörténet (a pótlapról kezdve)

Az egyes tételekre a kikiáltás pillanatáig lehet online licitálni weboldalunkon!

Külföldi bélyegek és postatörténet, képeslapok, numizmatika, egyéb:
Írásbeli és internetes árverés (www.darabanth.hu).
Ajánlattétel:18:00 óráig. (Írásbeli ajánlatokat: email, fax, telefon 17:00-ig várunk)

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3010

Regisztráció és közvetlen ajánlattétel az alábbi oldalon:
www.darabanth.hu

11201 - Besze János: Egy öreg szabad kőműves hattyudala. Nagy szt. Miklós 1888. König S. márványozott lapszélekkel, kissé megviselt félvászon kötésben. 174p.

kikiáltási ár: 10 000 HUF
 

11202 - Árpád a testvériséghez címzett Szeged keleten dolgozó szabadkőműves páholy alapszabályai. Szeged, 1872. Burger Zsigmond 19p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11203 - Gelléri Mór: A szimbólumokról, Bp., 1894. Demokratia páholy. (Neumayer Ede) 46p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11204 - Leszner Rudolf: Szabadkőműves világosság. Győr é.n. Jaurnium a három folyóhoz páholy. 15p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11205 - Poszvék Gusztáv: A szabadkőművesség lényege s feladata különös tekintettel a honi viszonyokra. Sopron 1877. Seyring. 24p

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11206 - Gyászünnepély Erzsébet királyné emlékezetére. Szeged, 1898. Árpád páholy 14p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11207 - Katona Béla, Dr.,: A millenium és a szabadkőművesség. Bp., 1896. Márkus Samu. Demokratia páholy 12p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11208 - 1874 Ordentliche Quartalversammlung der großen Loge von Hamburg. 168.-188. füzetek félvászon kötésben / booklets in half linen binding together.

kikiáltási ár: 8 000 HUF
 

11209 - B. Cramer: Latomia - Neue Zeitschrift für Freimaurerei. 16. Jahrgang Leipzig 1893. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat félvászon kötésben. / Freemaison magazine in half-linen binding 184p.

kikiáltási ár: 8 000 HUF
 

11210 - B. Cramer: Latomia - Neue Zeitschrift für Freimaurerei. 15. Jahrgang Leipzig 1892. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat félvászon kötésben. / Freemaison magazine in half-linen binding 208p.

kikiáltási ár: 8 000 HUF
 

11211 - S. Blumenau: Zur Orientirung in der Freimauerfrage. Loge Humboldt. Budapest. 27p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
 

11212 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 1. Jahrgang. Leipzig 1874. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 7 000 HUF
 

11213 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 9. Jahrgang. Leipzig 1882. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
 

11214 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 5. Jahrgang. Leipzig 1878. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
 

11215 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 31. Jahrgang. Leipzig 1904. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
 

11216 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 32. Jahrgang. Leipzig 1905. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
 

11217 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 6. Jahrgang. Leipzig 1879. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium 13. szegedi aukciója

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium (http://www.konyvmoly.hu) 2011. november 12-én (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 13. szegedi könyvárverését, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Központjának Díszterme (Szeged, Somogyi u. 7. DÓM TÉR).

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2994

tétel 419: MURAI Vilmos: Páholyunk működése az 1900. évben. Titkári jelentés. (Szabadkőműves irodalom)

Közli – – tv. Kézirat szabadkőmivesek számára.
Szeged, 1901. A páholy sajátja. (Márkus Samu ny. Bp.) /Az „Árpád” páholy könyvtára. XXIX./ 90 p.
Fűzve, kiadói papírborítóban. Szép példány.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 459: RÁCZ Soma: Márczius idusa (Szabadkőműves irodalom)

A zombori polgárságnak 1897. márcz. 15-ödiki ünnepén tartott beszéd.
Szeged, 1897. A páholy sajátja.(Engel Lajos ny.)
/Az „Árpád” páholy könyvtára. XVI./ 14 p.
Kiadói papírborítóban. Szép példány.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum