Aukciós naptár

Aukciók listája

2005. április 19., kedd

A Psyché Antikvárium 7. aukciója

A Psyché Antikvárium 7. Könyvárverését 2005. április 19-én, kedden 17 órai kezdettel rendezi a Művészetek Palotája előadótermében, Budapest, IX., Komor Marcell u. 1.

A katalógusból:

Szabadkőművesség 353-356

353 - A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmánya. Az 1913. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása. Bp. 1947. Otthon-Ny. 152 p.

Kikiáltási ár: 3.500 HUF

leütési ár: 11 000 HUF


354 - Abafi Lajos: A Corvin Mátyás Az Igazsághoz címzett Budapesti Szabadkőműves-páholy Huszonötéves története. 1869-1894. Bp. 1894. Bornth E. 174 p. 1 mell.

Kikiáltási ár: 3.000 HUF

leütési ár: 12 000 HUF


355 - Bárdos György: Dr. Bakonyi Kálmán emlékbeszéd. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 1945. szept. 27-iki összejövetelen elmondta ~. Bp. (1945) Reform. 14 p. /Reform ? Könyvtára I./

Kikiáltási ár: 1.000 HUF

leütési ár: 1 000 HUF


356 - Weninger Antal: A szabadkőműves jelképek lélektani jelentősége. /Ahogyan egy neofita látja./ (Bp. 1946.) Reform. 16 p.

Kikiáltási ár: 1.000 HUF

leütési ár: 1 600 HUF


2005. április 15., péntek

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 48. aukciója

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 48. hagyományos könyvárverését 2005. április 15-én, pénteken 17 órai kezdettel rendezi a MEDOSZ szálloda dísztermében,
Bp., VI. ker Jókai tér 9.

A katalógusból:

SZABADKÕMÛVESSÉG

362.,
A Magyarországi Symbolikus Nagy-
páholy fõhatósága alatt dolgozó szabadkõmûves páholyok tagjainak névsora
Bp., 1920. Magyar királyi belügyminiszter. 363 l. Hivatalos kiadás.
Kiadói papírborítóban. Ritka, mindmáig az egyetlen, hiteles, okmányokon alapuló kordokumentum! 18.000,-

363.,
BARTHA J., dr.-Kuszkó I-Kovách G.-Kõszegi L.:
Az Ady-kultusz: Magyar öngyilkosság!
Bp., 1941. Szerzõk. 118 l.
Kiadói papírborítóban.
"A zsidó áfiumtól elkábított magyarok prófétája; A magyarság lebecsülése; A zsidóság felmagasztalása; A szabadkõmûvesség dícsérete…" 3.000,-

364.,
(DONOVAL János) Mentor:
A szabadkõmíveség
Bp., 1910. (Ny: "Várnay és Fia".) 46 l.
Késõbbi, gerincén aranyozott, félvá-szon kötésben. 4.000,-

365.,
GELLÉRI Mór:
Szocziális napikérdések
Munka nélkül. Munkás-érdekképviselet. Munkás-jóléti intézmények.
Bp., 1903. Pesti Kny. 604 l.
Kiadói, egészvászon kötésben, festett lapszélekkel. Vázsonyi Vilmosnak dedikált példány! 12.000,-

366.,
GERÕ Andor -ACÉL Antal:
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy fõtitkári jelentése az 1948. évrõl
Bp., 1949. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 142 l. 6 t. (ebbõl 4 képes)
Kiadói papírborítóban. 4.000,-

367.,
(HAYPÁL Benõ) PAULUS:
Bibliás szabadkõmûves
Bp., én. Tisza T. 94 l.
Kiadói, illusztrált papírborítóban. 5.000,-

368.,
JANCSÓ Elemér, dr.:
A magyar szabadkõmûvesség irodalmi és mûvelõdéstörténeti szerepe a XVIII-ik században
Irodalomtörténeti tanulmány.
Cluj, 1936. "Ady Endre T.". VIII. 281 l.
Kiadói papírborítóban. 8.000,-

369.,
MIKLÓSSY István:
A szabadkõmûvesség önleleplezése
Bp., 1911. Szent-István-T. 169 l. 1 sztl.lev. Az címlap fénymásolatban pótolt.
Késõbbi, gerincén bordázott, félbõr kötésben. 8.000,-

370.,
PALATINUS József:
A szabadkõmûvesség bûnei II.
A magyarországi szabadkõmûvesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. a magyarországi szabadkõmûves páholyok tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig.
Bp., 1939. Szerzõ. 397 l. 1 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói, rajzos, papírborítékban, fel-, és körülvágatlan példány. 12.000,-

371.,
PONCINS, Leon de:
A forradalom titkos erõi: szabadkõmûvesség, zsidóság
Fordította: Endre László, vitéz dr.
Bp., 1939. Stádium. 192 l. (A címlap fénymásolatban pótolt.)
Kiadói, egészvászon kötésben, (fénymásolt) színes, rajzos papír védõborítóban. 12.000,-

372.,
SZALAY Károly:
A "Comenius" története 1886-1913
Bp., 1913. Comenius Páholy. 164 l. 1 sztl.lev 7 t. (képek, ebbõl 1 kihajtható statisztika)
Kiadói papírborítóban. 8.000,-

Népszerű aukciók

Blogarchívum