Aukciós naptár

Aukciók listája

2007. december 14., péntek

A Múzeum Antikvárium XVI. aukciója

A Múzeum Antikvárium 2007. december 14-én (péntek) 17:00 órai kezdettel rendezi XVI. könyvárverését, Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum u. 7.

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.+M%C3%BAzeum+u.+7.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2009

tétel 115: Kelet: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye.

Szerkesztő: László Ferenc. Szerkesztő bizottság: Balló Rudolf, Bálint Imre, Gerő Andor. XXXIV-XXXV. évf. 1-10. sz. - 1-6. sz. 1949. jan. 1. - 1949. dec. 1. - 1950. jan. 1. - 1950. jún. 1. [Teljes évfolyamok.]
Bp. 1949. (Márkus ny.) 10 x 8 l. + 10 mell. (a Páholyok havi munkarendje); 6 x 8 l. + 6 mell. (a Páholyok havi munkarendje).
Az 1950. júniusi szám után a lap megszűnt.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 24 000 HUF


tétel 207: KOLTAI Virgil: A szabadkőművesség és a nyilvánosság. A könyves Kálmán [Páholy] 1904. márczius 29-én tartott díszmunkáján felolvasta - -.

Bp. 1904. Markovits és Garai ny. 15 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: BÓKAY János: Haydn t*** emlékezete. Felolvastatott a Pátria Páholyban 1909. május hó 21-dikén.
Bp. 1909. Márkus ny. 23 l.
Lapszámozáson belül 1 t. (Haydn arcképe).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: SZALAY Károly:Tájékoztató a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről.
Bp. 1909. Comenius. 13 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: RÓZ Jenő: Az igazi szabadkőműves. Oktató munka. Tartotta - - 1947. április havában.
Bp. 1947. “Régi Hivek“ Páholy. 17 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: LÁNER Gyula: Vallomások a szabadkőműves szimbólumokról.
Bp. 1910. (Fráter és Tsa ny.) 19 l. (A Nemzeti  [Páholy] Könyvtára. VIII. füz.)
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó “Balassa József” (Labor omnia vincit) T*** és T*** [Páholy] tagnévsora 1948.
1948. 24 l. (ebből 12 jegyzetoldal üres).
A névsor végén korabeli tintával írt bejegyzéssel további három név.
Kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 244: A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947 március 16.-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor. – Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal.

Bp. 1947. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 93 l. 1 sztl. lev. Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A munka éve. - A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette gerő Andor. – Főkincstári jelentés az 1947. évről. Előterjesztette Acél Antal.
Bp. 1948. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 88 l. 2 t. (ebből 1 kihajtható), 1 tábl. (kétlapos, kihajtható).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A centenáris év. – A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1948. évről. Az 1949 március 13-iki közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor. – Főkincstárosi jelentés az 1948. évről. Előterjesztette Acél Antal.
Bp. 1949. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy.142 l. 5 t. (képanyag, ebből 1 kétlapos, 2 kihajtható) 1 tábl. (kihajtható).
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Balassa József T*** és T***  [Páholy] titkári jelentése az 1947. évről. Felolvastatott és elfogadtatott az 1948. január 15-én megtartott munkán.
Bp. 1948. (Otthon-ny.) 46 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: A Balassa József T*** és T***  [Páholy] titkári jelentése az 1948. évről. Felolvastatott és elfogadtatott az 1949. január hó 6-án megtartott munkán.
Bp. 1949. (Otthon-ny.) 43 l.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 245: A magyarországi symbolikus nagypáholy alkotmánya. Az 1913. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása.

Bp. 1947. (Otthon-ny.) 152 l.
Hozzá tartozik: A szabadkőművesség kézikönyve. Kézirat szabadkőművesek számára. I. rész: Inasfok.
(Bp.), 1946. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 31 l.
Kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: BALASSA József: Legényfok.
Bp. 1947. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 62 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
(A szabadkőművesség kézikönyve II.)
Hozzá tartozik: BENEDEK MARCELL: Nagymesteri székfoglaló. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949. évi március hó 13-iki nagygyűlésén elmondta - -.
Bp. 1949. (Otthon-ny.) 19 l.
Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik: [HAYPÁL Benő] PAULUS: Bibliás szabadkőműves.
Budapest, [1912.] Tisza Testvérek. 94 l.
Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 20 000 HUF

2007. december 10., hétfő

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 71. aukciója


A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2007. december 10-én (csütörtök) 17 órai kezdettel rendezi 71. könyvárverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.+M%C3%BAzeum+u.+7.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2038

tétel 1: Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon.
Budapest, 1900. Schmidl H. [8] + 437 + [3] p.
Korabeli egészvászon kötésben, a füzetek eredeti papírborítékjai belekötve. Megkímélt állapotú példány.

kikiáltási ár: 10 000 HUF
leütési ár: 14 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 270: A magyarországi Symbolikus Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora.
Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminister.
Budapest, 1920. M. kir. Állami nyomda. 263 p.
Hozzá 2 szabadkőműves témájú aprómnyomtatvány.
Kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú példány.

kikiáltási ár: 12 000 HUF

leütési ár: 36 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 396: [Starck, Johann August]: A Frey-maurer avagy a szabad-kőmives rendnek óltalmazása.
Német nyelvből fordíttatott a Felsőbbek engedelmekből ki-nyomtattatott.
Kassa, 1792. Ellinger János. [6] + 226 p.

A kassai Égő bokorhoz címzett szabadkőműves páholy, az egyház részéről érkező támadások miatt úgy döntött, hogy egy kiadványban közzéteszi a szabadkőművesség lényegét és céljait. Ennek érdekében lefordíttatták Johann August Starck evangélikus teológus "Apologie des Ordens der Freymaurer" című, 1770-ben megjelent művét. Starck professzorként tevékenykedett Königsbergben, Szentpéterváron és Darmstadtban. Új szabadkőműves irányzatot alapított, az ún. klerikusokat. Ennek egyik alapműve az Apologie. Molnár Béla "Kassa orvosi története" című munkája szerint a fordító - Kazinczy kérésére - orvosa, ifj. Kis Witzay József volt. Abafi Lajos "A szabadkőművesség története Magyarországon" című könyvében Paksi Szakmáry Simonnak tulajdonítja az érdemet. A fordítást 1791-ben terjesztették a kassai cenzor elé, aki valószínűleg maga is szabadkőműves volt. Ő a művet kiadhatónak vélte, kinyomtatását azonban a helyhatóság engedélyétől tette függővé. Végül Mária Terézia tiltó rendelete ellenére a kancellária engedélyezte kinyomtatását. Az írás heves támadást váltott ki, ezért a páholy nevét hamarosan meg kellett változtatni. A rendkívül ritka kötet a magyar nyelvű szabadkőműves irodalom egyik első darabja.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Kissé viseltes állapotú példány.

kikiáltási ár: 90 000 HUF
leütési ár: 180 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képeitétel 426: Szmik Antal: Szabadkőművesi élet Londonban.
Írta --. Fölolvastatott a „Nemzeti” páholy 1903. október 21-én tartott munkán.
Budapest, 1904. Márkus Samu. 41 p.
A Nemzeti Páholy Könyvtára IV. füzet.
Kiadói papírborítékban. Jó állapotú példány.
kikiáltási ár: 5 000 HUF
leütési ár: 9 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2007. december 9., vasárnap

A Laskai Osvát Antikvárium 9. aukciója


Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Hungary+2500+Esztergom%2C+2500%2C+Szt.+Istv%C3%A1n+t%C3%A9r+10.&hl=hu

A Laskai Osvát Antikvárium 2007. december 9-án (vasárnap) 10 órai kezdettel rendezi 9. könyvárverését, Szent Adalbert Központ, Esztergom, 2500, Szt. István tér 10.
 
A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1944

tétel 164: [HAYPÁL BENŐ] PAULUS Bibliás szabadkőműves
Budapest, [1912.] Tisza Testvérek 94 p. Kiadói papírborítóban.
kikiáltási ár: 2 000 HUF

2007. december 7., péntek

A Pergamon Antikvárium és Aukciós Iroda 17. aukciója


A Pergamon Antikvárium és Aukciós Iroda 2007. december 7-én (péntek) 17:30 órai kezdettel rendezi 17. könyvárverését, Budapesti Városvédő Egyesület Székháza, Bp., V. Kossuth Lajos utca 14-16.
Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1053+Budapest%2C+V.+Kossuth+Lajos+utca+14-16.&hl=hu


A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2012

tétel 5: Bakonyi Kálmán: A magyar szabadkőművesek igazsága. 1. füzet
Bp., 1927, Bíró ny. 47 p. Fűzve, eredeti papírborítóban.
kikiáltási ár: 2 000 HUF

2007. december 6., csütörtök

Az Opera Antikvárium 18. aukciója

Az Opera Antikvárium 2007. december 6-án (csütörtök) 17 órai kezdettel rendezi 18. könyvárverését, Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Terem, Budapest, VIII., József krt. 63.

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.%2C+J%C3%B3zsef+krt.+63.&hl=hu

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2058

szabadkőművesség 390-401


tétel 390: A Magyarországi Symbolikus nagypáholy három oktató munkája. Kézirat szabadkőműveseknek. Kiadja a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy.

Bp., 1907. Márkus Samu. 63+(1) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF aukció időpontja: 2007.12.06. 17:00 CET

leütési ár: 8 000 HUF


tétel 391: A Budapesti Galilei Páholy könyvtárának jegyzéke. - Katalog der Bibiothek der Loge Galilei in Budapest.

Bp., 1904. Károlyi György. (10)+6+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 392: Faba, Amand-Joseph: Le Secret de la Franc-maconnerie.

Lille, 1885. Societé de Saint-Augustin, Desclée De Brouwer. (4)+VI+7-347 p. Korabeli, aranyozott félbőr kötésben.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 393: Findel, J(oseph) G(abriel) Br.: Geist und Form der Freimaurerei. Instructionen für Brr. Maurer.

Leipzig, 1874. Verlag von J.G. Findel. VIII+295+(1) p. Kiadói - szabadkőműves motívumokkal díszített - vaknyomásos, gerincén aranyozott egészvászon kötésben.

kikiáltási ár: 15 000 HUF

leütési ár: 15 000 HUF

tétel 394: Die Freimaurerei ihr Wesen, ihre Grundsaetze,, ihre Aufgaben, ihre Geschichte und Organisation. Herausgegeben von der Freimaurer-Grossloge in Ungarn.

Bp., 1882. Aigner. 34+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 10 000 HUF

leütési ár: 16 000 HUF

tétel 395: Kőhegyi Lajos, tvr. Szabadkőműves-káté. Kézirat szabadkőművesek számára. I. tanonc-fok. Az "Árpád" páholy megbízásából írta: --.

Szeged, 1900. "Árpád" Páholy. 40 p. 2. kiadás. Hozzá tartozik: Kőhegyi Lajos, tvr. Szabadkőműves-káté. Kézirat szabadkőművesek számára. II. legény-fok. Az "Árpád" páholy megbízásából írta: --. Szeged, 1901. "Árpád" Páholy. 15+(1) p. 2. kiadás. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

leütési ár: 4 000 HUF

tétel 396: Die Königliche kunst in der baukunst des hohen altertums. Die klosterbauhütte und bruderschaft der deutschen… Freimaurerei. Gesammelt und verfasst von Thomas Gerstenbrein.

Klausenburg (Kolozsvár), 1927. (Kraft & Drotleff). (6)+107+(1)+35+(1) p. + XI+(3) tábla (az ötből). (ezek egy része színes ill. kihajtaható) Fűzve, gerincén amatőr módon javított papírborítóval.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

leütési ár: 6 000 HUF

tétel 397: A "Könyves Kálmán" "az előítéletek legyőzéséhez" címzett szabadkőműves páholy története. 1782 - 1932. Összefoglalta Lenkei Henrik.

Bp., 1932. Szerző (Hungária Ny.). 192+(8) p. + 14 tábla. Fűzve, illusztrált kiadói papírborítóban, részben felvágatlan példány.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

leütési ár: 8 000 HUF

tétel 398: A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó jogos és tökéletes Jánosrendi Sz. K. páholyok névjegyzéke 1881/82 Sz.K. évre…

A magyarországi Jánosrendi Szabadkőműves Nagypáholy és a védelme alatt dolgozó jogos és tökéletes Jánosrendi Sz. K. páholyok névjegyzéke 1881/82 Sz.K. évre. - Namens-verzeichniss Freimaurer-Grossloge von Ungarn für die drei Johannisgrade und der unter ihrem Schutze arbeitenden gerechten und vollkommenen Johannis-Freimaurer-Logen für das Mr. Jahr 1880/81. Bp., 1881. Fanda József. 76 p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

leütési ár: 5 000 HUF

tétel 399: Miklóssy István: Nyílt interpelláció a Belügyminiszter Úrhoz a magyarországi Szabadkőművesség állam- és társadalom-felforgató törekvései ügyében.

Bp., 1912. Stephaneum. 62+(2) p. Fűzve, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 3 500 HUF

leütési ár: 5 000 HUF

tétel 400: Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 1 kötet: A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. Irta: --. Előszóval ellátta: Temesváry László.

Bp., 1938. Lőcsey. (6)+131+(1) p. + 4 tábla. Dedikált: "Pap Miklósnak igaz barátsággal: Bpest 1938. szept. 1. Palatinus József példány" Fűzve, restaurált, illusztrált kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 500 HUF

leütési ár: 10 000 HUF

tétel 401: Taute, Reinhold: Maurerische bücherkunde. Ein wegweiser durch die literatur der freimaurerei mit literarisch-kritischen notizen und zugleich ein supplement zu Kloss bibliographie von --.

Leipzig, 1886. Verlag von J.G. Findel. VIII+268 p. (Katalog der Bibliothek der Loge Karl zu den 3 Ulmen in Ulm.)


kikiáltási ár: 20 000 HUF

leütési ár: 26 000 HU


2007. december 5., szerda

A Psyché Antikvárium 11. aukciója


A Psyché Antikvárium 2007. december 5-én (szerdán) 17 órai kezdettel rendezi 11. könyvárverését, Kossuth Klub Konferenciaterem, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. (a Kálvin térnél, a Nemzeti Múzeum mellett).

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2036

szabadkőművesség: 312-314.

tétel 312: A magyar symbolikus nagypáholy alkotmánya.
Bp. 1900. Werbőczy ny. 109 p. 3 sztl. lev. Kiadói félvászon kötésben.
kikiáltási ár: 4 000 HUF
tétel 313: Pachtler, G(eorg) M(ichel): A szabadkőművesség titkos harca trón és oltár ellen.
Okmányok alapján. Írta ~. Német eredetiből ford. K. R.
Pécsett, 1876. Lyc. –nyomd. Ramazetter K. 340 p. Korabeli aranyozott gerincű félvászon kötésben. Ritka.
kikiáltási ár: 12 000 HUF


tétel 314: Szabadgondolat.
Főszerkesztő Székely Aladár. Szerkesztők Pólányi Károly és Székely Artur. Megjelenik évenként tizenegyszer.
IV. évf. 1914. jan. 1. sz., febr. 2. sz., márc. 3. sz., ápr. 4. sz., máj. 5. sz., jún. 6. sz. (a 6 szám egybekötve) (2. szám: Nemzetiségi szám)

/A Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesületének és fiokjainak, a Galilei Körnek, a budapesti Harkányi Körnek, a Szabadgondolkodók Aradi Egyesületének, a nagyváradi Darwin Körnek, az eperjesi Martinovics Körnek, a kassai Bacsányi Körnek, a szegedi Ferrer Körnek, a Szabadgondolkodók Temesvári Egyesületének és a selmecbányai Szabadgondolkodók Körének hivatalos lapja./ Festett táblás egészvászon kötésben. Ritka.
kikiáltási ár: 6 000 HUF

2007. november 23., péntek

A Központi Antikvárium 104. aukciója

A Központi Antikvárium 2007. november 23-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 104. könyvárverését, ECE City Center, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2000

Szabadkőművesség 247-248

tétel 247: Emlékkönyv. Fennállása negyven évének megünneplése alkalmából kiadja a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó „Eötvös” szabadkőműves páholy.

Bp., 1917. Weiss L. és F. ny. 61+(2)p.+6t. (felragasztott fényképek) Lapszámozáson belül egy felragasztott táblával. Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

tétel 248: Vajda Ernő, dr.: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.

(Bp., 1948. Fémes ny.) 141+(2)p.+6t. (Havas Miksa könyvtár. 1.) Kiadói papírkötésben, eredeti papírtokban.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

2007. november 19., hétfő

A Studio Antikvárium 21. aukciója

A Studio Antikvárium 2007. november 19-én (hétfőn) 17 órai kezdettel rendezi 21. könyvárverését (Jancsó Elemér könyvtára, valamint egyéb érdekes és ritka könyvek), ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2044

szabadkőművesség 542–546

tétel 542: Balassa József - Kossuth Amerikában 1851–1852.

Budapest, 1931. Gergely R. Könyvkereskedése (Hungária ny.) 124 + [4] p. + 8 t. Dedikált: „Jancsó Elemérnek tvi [!] szeretettel Balassa József.” Prov.: Jancsó Elemér. Fûzve, kiadói borítóban, az elsô borítófedélen „Magyar Könyvnap 1932.” bélyegzéssel.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

tétel 543: Brun, Gottfried - Festliche Freimaurerreden. Gehalten i. d. g. u. v. L[oge] d. S[chule] d[er] W[eisheit] i. M[orgen] z. P[osen]. Mit Erlaubnis der Ordens Obern.

Lissa, 1788. bei Samuel Gottlieb Presser, dem Jüngern. XXIV + 190 + [2] p. Fûzve, korabeli, gerincén kissé sérült papírborítóban. Körülvágatlan, jó példány, nagyon ritka, korai szabadkômûves dokumentum.

kikiáltási ár: 30 000 HUF

tétel 544: Jahresbericht pro 1877/8. der v. u. g. Joh. [Loge]. „Verschwiegenheit” OR. Pressburg.

[Gyôr] Raab, 1878. Czéh Sándor ny. 10 + [2] p. Rendkívül ritka, korai, magyarországi szabadkômûves dokumentum. Könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány. A szövegben néhol színes ceruzás kiemelések. Fûzve, gerincén papírcsíkkal, borító nem készült hozzá.

kikiáltási ár: 4 000 HUF


tétel 545: Pachtler, G[eorg] M[ichel] - A humanitás bálványa, vagy a szabadkőmüvesség positiv része. Okmányok alapján írta: Pachtler G. M. Német eredetiből ford. K. R. 1–2. kötet.

Pécsett, 1877. Madarász Endre. [4] + 430 + [2] p.; V + [1] + 471 [helyesen 417] + [1] p. Egységes, korabeli félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 15 000 HUF


tétel 546: [Szabadkőműves-gyűjtemény].

1. Ünnepi munka az 1848. márczius 15-iki dicsô eszmék emlékezetére. Tartatott Kolozsvár Kel.-én 1902. évi márczius 17-én az „Unio” [páholy]-ban. Budapest, (1902). Unio Páholy – Márkus Samu ny. 31 + [1] p. Fûzve, kiadói borítóban.

2. Ünnepi munka Kazinczy Ferencz TV.-nek a fogságból való kiszabadulása 100-ik évfordulója alkalmából. Tartatott Kassán, 1901. évi október hó 26-án a „Resurrexit” [páholy]-ban. Budapesten, 1902. Márkus Samu ny. 32 p. Poss.: Dr. Jancsó Elemér. Fûzve, kiadói borítóban.

3. (Berkovits Ferenc, dr.): Poscimur. Kézirat. Nagyvárad, 1900. Laszky Ármin ny. 27 + [1] p. [A „László király” páholy könytára 6.] Fûzve, borító nélkül, az elsô és utolsó levél lejár.

4. Balassa [József], Josef von: Die Aufklärung und die Ungarische Freimaurerei. H. n. [c. 1935]. ny. n. [1] + 186–191 + [1] p. Dedikált: [Sondabdr. aus dem] „Das Jahrbuch des Weltfreimaurerei. 1935. Jancsó Elemérnek tvi szeretettel Balassa József”. Fûzve, eredeti borítóban.

5. Budapest Kel. dolgozó „Comenius” [páholy] „Comenius Alapjának” alapszabályai. – Statuten des „Comenius-fond”-es der [Loge] „Comenius”. Budapest, [c. 1910]. (Károlyi György ny.) [8] p. Fûzve, kiadói borítóban.

6. Hausordnung der G. U. V. [Loge] „Comenius” im OR. Budapest. Budapest, 1896. Sam. Márkus. 12 p. Fûzve, kiadói borítóban.

7. Katona Béla: Föladataink és eszközeink. A „Demokratia” páholy 1895. május 27-iki fölvételi munkáján tartott fölavató beszéde Dr. Katona Béla helyettes fômesternek. Budapest, 1895. Márkus Samu ny. 15 + [1] p. (A „Demokratia” páholy könyvtára XXI.) Fûzve, kiadói borítóban.

8. Bogdánfy Ödön: Jelentés az alföldi szocziális bajok orvoslása ügyében. (Talajjavítás.) Felovastatott a „Demokratia”-páholy 1897. évi márcz. 15-én tartott I. fokú munkájában. Budapest, 1897. Hornyánszky Viktor ny. 18 + [2] p. (A „Demokratia” páholy könyvtára XXVIII.) BOEH V, 4186. Fûzve, kiadói borítóban.

9. Balázs Lajos: Harminc év. 1899–1929. A [Temesvár] Timisoara keletén dolgozó „Pax” – elôbb „Losonczy” – t. és t. szk. [páholy]. 1929 május hó 18-án tartott jubileumi ünnepélye alkalmából összeállította: --. [Temesvár] Timisoara, (1929). Csendes Testvérek ny. 71 + [1] p. (A „Pax” [páholy] könyvtára, 11. sz.) Fûzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 24 000 HUF


2007. november 15., csütörtök

Az Árverezőház 102. könyv aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 november 15-én csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból: http://www.bedo.hu/index.php?akod=4&asor=102&azon=arveres


57
COMISSO GIOVANNI
Velencei kémek.

Ford.: Szerb Antal és ifj. Pongrácz Alajos. Krisztinkovich Gabriella rajzaival. Szerb Antal bevezetőjével. A XVIII. sz. Velencéje, kémek jelentései, többek közt Casanova jelentései is megtalálhatók a kötetben.
Bp., 1943. Révai. 212 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.

800

2007. november 10., szombat

A Krisztina Antikvárium 20. könyv és papírrégiség aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1051%2C%20Budapest%2C%20Bajcsy-Zsilinszky%20%C3%BAt%2012.

A Krisztina Antikvárium 20. könyv és papírrégiség  árverését 2007.11.10-én (szombat) 10:00 órai kezdettel rendezi: ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1916

tétel 140: Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkõmûvesek számára. XXXII. évf. 2. sz. -XXXV. évf. 6. sz. Szerk. Szekeres János, László Ferenc, Benedek Marcell.

Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkõmûvesek számára. XXXII. évf. 2. sz. -XXXV. évf. 6. sz. Szerk. Szekeres János, László Ferenc, Benedek Marcell.
Bp., 1947. dec. 1. - 1950. jún. 1., (Márkus ny.) Számonként újrakezdõdõ lapszámozással: 8-8 l. Megjelent: havonta. A hozzájuk tartozó 1-2 melléklet többnyire a számokba helyezve. Több nem jelent meg. Az elsõ sz. kivételével, a közlöny háború után megjelent számainak teljes gyûjteménye. Tûzve kiadói borítókban. 29,5 cm. (27 db) Nagyon ritka!

kikiáltási ár: 50 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2007. november 6., kedd

A Báv Zrt. Aukciósház 51. Művészeti aukciója


Térkép: http://maps.google.com/maps?hl=hu&q=Budapest,%20Bécsi%20u.%201-3.

A Báv Zrt. Aukciósház (http://www.bav.hu/) 2007. november 6-án (kedden) 17 órai kezdettel rendezi 51. Művészeti aukcióját, V., Budapest, Bécsi u. 1-3.

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1995

tétel 260: Szabadkőműves jelvény
Antik ezüst, körző és vonalzó forma üvegkő díszítéssel, jelzett Párizs 1880 körül, súly 19,9 gr
kikiáltási ár: 36 000 HUF
leütési ár: 75 000 HUF

2007. november 3., szombat

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium 9. szegedi aukciója

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium (http://www.konyvmoly.hu) 2007. november 3-án (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 9. szegedi könyvárverését, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Központjának Díszterme (Szeged, Somogyi u. 7. DÓM TÉR).
A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=322392
tétel 44: Benedek Marcell – Nagymesteri székfoglaló

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949. évi március hó 13-iki nagygyűlésén elmondta – –. (Kézirat gyanánt.) Bp., 1949. (Otthon ny.) 19 p. Méret: 10,5×14,5 cm. Kiadói papírborítóban. [Benedek Marcell – az utolsó magyar nagymester – a betiltásig (1950. június) állt a nagypáholy élén.]

kikiáltási ár: 2 000 HUF
leütési ár: 5 500 HUF


tétel 322: Palatinus József – Szabadkőmüvesek bűnei
III. kötet. A hazai és külföldi páholyokban illegálisan működő magyarországi szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig. Első kiadás. Bp., 1939. Szerző. 91 p. Kiadói, illusztrált papírborítóban. Jó állapotban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF


leütési ár: 17 000 HUF

2007. október 18., csütörtök

A Polgár Galéria és Aukciósház 75. Művészeti aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1052+Budapest+V%C3%A1ci+utca+11B+Magyarorsz%C3%A1g&hl=hu

A Polgár Galéria és Aukciósház 2007. október 18-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel rendezi 75. Művészeti árverését (Zsolnay aukció) galériájában, Budapest, V., Váci utca 11/B. félemelet.

A katalógusból:

tétel 334:

Andersen, Erlig (Odense, 1937-) - Napos váza, 1925.

Festett, mázas fehércserép, 30 x 20 cm.
Mattyasovszky Zsolnay László munkája, szabadkőműves Nap motívummal.
Jelzett: máz alatt festett kék körpecsét Zsolnay Pécs öttemplom márkajelzés, öttemplom, Made in Hungary márkajelzés, valamint masszába nyomott Zsolnay Pécs márkajelzés, 699-es formaszám.
Analógia: Csenkey Éva, Hárs Éva, Weiler Árpád: Zsolnay - A gyűjtők könyve, Corvina, 2003, 40. kép.
Apróbb javítással.

kikiáltási ár: 440 000 HUF, 1 833 EUR

leütési ár: 440 000 HUF

2007. október 9., kedd

A Mike és Társa antikvárium 33. aukciója

A Mike és Társa antikvárium 2007. október 9-én (kedd) 17 órai kezdettel rendezi 33. aukcióját a Hotel Mercure Budapest Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) épületében. (Kálvin-tér)

A katalógusból:

524. A Beregszászi "Világosság" páholy kőnyomatos felhívása a tagdíj-elmaradás rendezése ügyéban. A főmester, Hunyady Béla aláírásával. A levél verzóján: Szarka Bertalan tagnak.

4,000


525. SULLAY István: Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra?

2. jav. kiad. Eger, 1879. Érseki Lyceumi. IV, 226 l. 1 lev.

Korabeli aranyozott félvászon-kötésben.

Ritka

6,000

2007. június 8., péntek

A Fekete Hattyú Antikvárium XXI. aukciója

A Fekete Hattyú Antikvárium XXI. könyvaukciója 2007. június 8-án pénteken 17.00 órától lesz az ECE CITY CENTER-ben. (Budapest V. ker. Bajcsy Zs. út 12.)

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=313029

tétel 49: Breuer B. Armand - Testvérállam.
Bp., 1947. Dr. Vajna és Bokor. Otthon. 39 p. Fontos szabadkőműves mű. Félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

2007. június 7., csütörtök

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 58. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20VIII.%20ker.%20M%C3%BAzeum%20u.%207.

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 58. hagyományos könyvárverését 2007. június 7-én (csütörtökön) rendezi 17 órai kezdettel, Kossuth Klub, Budapest, VIII. ker. Múzeum u. 7.

A katalógusból:

SZABADKŐMŰVESSÉG

473., BALASSA József, Dr.:
A szabadkõmûvesség története
/Mindent tudok könyvtár/ Bp., én. Béta. 90 l. 3 sztl.lev.
Korabeli, félvászon kötésben.


4.500,-

474., MIKLÓSSY István:
Nyílt interpelláció a Belügyminiszter Urhoz, a magyarországi Szabadkõmûvesség állam- és társadalomfelforgató törekvései ügyében
Bp., 1912. Stephaneum. 62 l. Kiadói papírborítóban, fel-, és körülvágatlan példány.


6.000,-


475., VAJDA Ernõ, Dr.:
Hetvenöt év a királyi mûvészet szolgálatában / A Könyves Kálmán páholy története 1872-1947.
(Bp., 1948. Szerzõ.) 141 l. 6 kétoldalas t. (képek) 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

4.000,-

2007. május 25., péntek

A Központi Antikvárium 102. aukciója

A Központi Antikvárium 102. aukciója 2007. május 25-én pénteken 17.00 órától ECE CITY CENTER (Budapest V.ker. Bajcsy Zs.út 12.)


A katalógusból:
http://garfield.axio.hu/index.php?op=live_item&id=312752

Szabadkőművesség

tétel 288: Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése

Bp., 1912. Szent-István-Társulat. 169+(2)p. Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva. Több helyen ceruzás aláhúzásokkal.


kikiáltási ár: 5 000 HUF

leütési ár: 10 000 HUF

2007. május 18., péntek

A Múzeum Antikvárium Politikai kiadványok 1917-1948 1. kamaraárverése


Politikai kiadványok 1917-1948 1. kamaraárverés
A Múzeum Antikvárium árverése 2007. május 18-én pénteken 17:00 órakor lesz a Kossuth Klub Konferenciatermében, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. (Kálvin térnél, a Nemzeti Múzeum mellett.)

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1871
tétel 11: BARTHA József - KUSZKÓ István - KOVÁCH Géza - KŐSZEGI László Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság!

Bp. 1941. (Stephaneum ny.) 118 l. Kôszegi László által dedikált példány. Fûzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 8 000 HUF
leütési ár: 10 000 HUF
http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=308630

(A kiadvány részletesen és elítélően foglalkozik Ady szabadkőművességével.)tétel 165: MIKLÓSSY István Nyílt interpelláció a Belügyminiszter Urhoz a magyarországi Szabadkőművesség állam- és társadalom-felforgató törekvései ügyében.
Bp. 1912. Stephaneum Ny. 62 l. Fûzve, kiadói borítékban; felvágatlan példány.

kikiáltási ár: 5 000 HUF
leütési ár: 8 000 HUF


tétel 198: PONCINS, Léon de A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság. Ford. Endre László.

Bp. 1939. Stádium. 192 l. Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védôborítóban.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
leütési ár: 22 000 HUFtétel 224: Szabadkőműves emlékeim. Irta egy volt orsz. képviselő.
Bp. 1911. Stephaneum Ny. 41 l. Fûzve, kiadói (gerincén sérült) borítékban.

kikiáltási ár: 5 000 HUF
leütési ár: 9 000 HUF

2007. május 17., csütörtök

Az Árverezőház 97. könyv aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 május 17-én csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból: http://www.bedo.hu/index.php?akod=4&asor=97&azon=arveres

118
FARAGÓ JENŐ
A P-2 páholy titkai.

Licio Gelli, a bérgyilkosok, összeesküvések, panamák nagymestere.
Bp., 1985. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 155 p., 12 sztl.lev. (képek).
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.

1500

A Nagyházi Galéria és Aukciósház 139. műtárgy aukciója

A Nagyházi Galéria és Aukciósház 139. árverése - Műtárgyak, 2007. május 17-én csütörtökön 17.00 órától, 1055 Budapest, Balaton u. 8.

A katalógusból:

323 - Szabadkőműves óraláncfüggelék


USA., 20. sz. eleje, arany, zománc, szabadkőműves magas fokú kereszt (32) függesztőkarimával, a templomos lovag sisakja tartotta kereszten korona és kereszt, "In hoc signo vinces" felirattal, hátlapján kétfejű sas, karmai közt karddal.

31,4 g

Kikiáltási ár: 110 000 Ft € 460

leütési ár: 180 000 HUF

2007. április 14., szombat

A Szőnyi Antikvárium 17. aukciója

A Szőnyi Antikvárium (1055 Bp. Szt. István krt. 3. Tel./fax: 311 6431), 2007 április 14. szombat 10.00 órától tartja 17. árverését az ECE CITY CENTER, Budapest V.ker. Bajcsy Zs.út 12. épületében.

A katalógusból:

http://www.szonyi.hu/17/5.htm

411. SOMOGYI István A szabadkőmívesség igaz arca. 1-2. köt. (egybekötve). 1. köt. A szabadkőmívesség felelőssége Tranonért. 2. köt. A földalatti Magyarország. Bp. 1929. Apostol ny. 183 l.; 211 l. 240 mm. Kiadói egészvászon-kötésben 8.000,-

2007. április 13., péntek

A Pastinszky Antikvárium 25. aukciója


A Pastinszky Antikvárium (Szentendre, Ignátovity u. 2., +36-26-310-429), 2007 április 13. péntek 17.00 órától tartja 25. árverését a Magyarok Háza, Budapest, 1052, Semmelweis u. 1-3. II. em. Arany János teremben.
A katalógusból:
http://axioart.com/aukcio/2007-04-13/25-konyvarveres
tétel 248: Csápori Gyula - Ámítás és valóság. Ujabb adatok a magyarországi szabadkőmüvesek leálczázásához. II. Közzéteszi - -.

Esztergom, 1893. Buzárovits. V + 6-72 p. + 1 sztl.lev. Korabeli, préselt félbőr kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal és aranyozott lapszélekkel. 19,5 cm.

kikiáltási ár: 4 500 HUF tétel 249: Csápori Gyula - A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora. Közzéteszi - -.
Esztergom, 1887. Buzárovits G. IV + 103 p. Kiadói, gerincén ragasztott papírborítóban. 19,5 cm.

kikiáltási ár: 3 600 HUF tétel 250: Kabos - A szabadkőművesség a kulisszák mögött. II. kiadás.
Bp., 1910. Pázmáneum. 45 p. Borító nélkül. A címlapon és a mű végén ceruzás feljegyzések. 22,5 cm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF tétel 251: Kelet. A magyarországi symbolikus nagypáholy hivatalos közlönye.
Budapest, Márkus Samu ny.

XVI. (29.) évf. 6-7. szám, 1904. jun-jul. 177-208 p.
10. szám, okt. 241-272 p.
11. szám, nov. 273-308 p.

XVII. (30.) évf. 6-7. szám, 1905. jun-jul. 169-211 p.
8-9. szám, aug.-szept. 213-244 p.
10. szám, okt. 245-276 p.
11. szám, nov. 277-308 p.
12. szám, dec. 309-348 p.

XVIII. (31.) évf. 1. szám, 1906. jan. 1-32 p.
2. szám, febr. 33-72 p.
4. szám, ápr. 105-136 p.
5. szám, máj. 137-172 p.
6-7. szám, jun-jul. 173-204. p.
8-9. szám, aug-szept. 205-236. p.
10. szám, okt. 237-268 p.
11. szám, nov. 269-308 p.
12. szám, dec. 309-340 p. + 7 p.

XIX. (32.) évf. 1 szám, 1907. jan. 1-32 p.

A füzetek kiadói, javítandó papírborítóban, széleik töredezettek, körülvágatlan. Egy szám borítója hiányzik. 26,5 cm.

kikiáltási ár: 10 000 HUF
tétel 252: Machovich Gyula (Csápori) - A szabadkőmivességről.
Esztergom, 1895. Buzárovits G. 20 p. Kiadói, papírborítóban. 23 cm.

kikiáltási ár: 2 800 HUF
tétel 253: A magyarországi symbolikus nagypáholy alkotmánya.
Bp., 1910. Márkus Samu ny. 116 p. + 1 sztl. lev. Kiadói, foltos, viseltes vászonborítóban. 16 cm.

kikiáltási ár: 4 000 HUF tétel 254: Szabadkőműves emlékeim. Irta egy volt orsz. képviselő.
Bp., 1911. Stephaneum. 41 p. Kiadói, gerincén javított papírborítóban. 23 cm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

2007. március 30., péntek

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 69. aukciója


A Honterus Antikvárium (Bp. Múzeum krt. 35. Tel./fax: 2672642), 2007 március 30. péntek 17.00 órától tartotta 69. árverését az ECE CITY CENTER, Budapest V. ker. Bajcsy Zs.út 12. épületében.

A katalógusból:
http://www.honterus.hu/auctionPDFs/olds/69_small.pdf114. HAJNAL. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye.
Havi szemle az összes szabadkőművesség köréből. Szerkeszti
Aigner Lajos. 1884-es, XI. évfolyam 1–12 szám (1884. jan.–dec.)
Budapest, 1884. [Weiszman testvérek.] [1] lev. + 168 p.
Korabeli félvászon kötésben, megkímélt állapotban.

2007. március 28., szerda

A Mike és Társa Antikvárium 32. aukciója

A Mike és Társa Antikvárium (1053 Budapest, Múzeum krt. 13., 317-3559), 2007 március 28. szerda 17.00 órától tartja 32. árverését a Hotel Mercure Budapest Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) épületében.

A katalógusból:

http://www.mikeantikvarium.hu/katals/arver_32.pdf

494. Kelet. A Szimbolikus Nagypáholy közlönye.

Szerk. Szekeres János, László Ferenc. 1947-1950. Hiányzik az 1947. évi 1. szám, egyébként teljes. Nagyon ritka.


495. SZABÓ Adolf: Az Eötvös-páholy hetvenéves története.

(Bp. 1947. Márkus ny,) 56 l.

Modern félvászon-kötésben

A Nagyházi Galéria és Aukciósház 137. aukciója

A Nagyházi Galéria és Aukciósház 137. árverése - Műtárgyak, 2007. március 28-án szerdán 17.00 órától, 1055 Budapest, Balaton u. 8.


A katalógusból:

http://www.nagyhazi.hu/tetelek.php?id=94&tp=20&page=16#26845

726 - Szabadkőműves serleg
magyar(?), 20. sz. eleje, csiszolt színtelen üveg, aranyozott díszítéssel, "Br. B.L." monogrammal, szabadkőműves jelképekkel
m: 21,5 cm

Kikiáltási ár: 80 000 Ft € 327


http://www.nagyhazi.hu/tetelek_tobb.php?id=94&tid=26845&tp=20&page=16

2007. február 26., hétfő

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT 1. aukciója

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT (1053 Budapest, Magyar utca 44., 266-11-87), 2007 február 26-án hétfőn 16:30 órától tartja 1. árverését az Andrássy út 124. alatt.

A katalógusból:

http://hodobay.extra.hu/hodobay_01pr.pdf

761. Jancsó Elemér: A magyar szabadkõmûvesség irodalmi és mûvelõdéstörténeti szerepe a XVIII-ik században.

Cluj, 1936., Ady E. társaság kiadása, 281 p

1000

841. Az áldozatok szava. Szabadkõmûves terrorizmus.

II. kiadás, Bp., 1911.

1000

2007. február 22., csütörtök

Az Árverezőház 170. papírrégiség aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 február 22-én csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból:  http://www.bedo.hu/index.php?akod=2&asor=170&azon=arveres


374
Alapszabályok az Independent Order of Good Templars páholyai számára. Bp., 1905.
2500
375
Madách páholy jelentése az 1911-ik évről
2500

2007. február 8., csütörtök

Az Árverezőház 94. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 február 08-án csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból: http://www.bedo.hu/index.php?akod=13&asor=94&azon=arveres


513
L. NAGY ZSUZSA
Szabadkőművesség a XX. században.

Bp., 1977. Kossuth. 177 p.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.

900

2007. január 11., csütörtök

Az Árverezőház 93. könyv aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 január 11-én csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból:
http://www.bedo.hu/index.php?azon=arveres&kkod=0&akod=4&asor=93&list_meret=600&list_kezd=1

75. COMISSO, GIOVANNI: Velencei kémek.
Ford.: Szerb Antal és Pongrácz Alajos. Az előszó Szerb Antal munkája.
Bp., 1982. Helikon. 198 p. 1 sztl.lev.
Kiadói kartonkötésben, ill. papír védőborítóban.
800

263. KŐHEGYI LAJOS DR.: Szabadkőműves-káté.
VIII. kiadás. Az "Árpád" páholy megbízásából írta: Dr. K. L. Kézirat szabadkőművesek számára. III. Mester-fok. Szabadkőműves rendszerek.
Szeged, 1917. "Árpád" páholy kiadása. 44 p.
Fűzve, kiadói kartonborítóban.
2800

274. L. NAGY ZSUZSA: Szabadkőművesek.
16 képpel.
Bp., 1988. Akadémiai. 129 p. + képmelléklet.
Fűzve, kiadói ill. papírborítóban.
1300

275. L. NAGY ZSUZSA: Szabadkőművesség a XX. században.
Bp., 1977. Kossuth. 177 p.
Kiadói vászonkötésben, ill. papír védőborítóban.
1300

Népszerű aukciók

Blogarchívum