Aukciós naptár

Aukciók listája

2003. december 13., szombat

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 57. aukciója

A Honterus Antikvárium 57. aukciója
2003. december 13-án szombaton 10 órakor, ECE City Center, Bp. V. Bajcsy-Zsilinszky út 12.


A katalógus (pdf)-ből.


275. tétel

MAGYARORSZÁG FELDARABOLÁSA ÉS A SZABADKOMUVESSÉG. A Párizsban 1917. évi junius hó 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkomuves kongresszus. Franciából fordította Kovács István.
Budapest, 1934. Buschmann F. 39 p.
Kiadói papírborítóban, megkímélt állapotban.

4.000,-

2003. december 3., szerda

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 41. aukciója

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 41. hagyományos könyvárverését 2003. december 3-án (szerdán) 17 órai kezdettel rendezi a MEDOSZ szálloda dísztermében, Bp., VI. ker Jókai tér 9.

A katalógusból:

13.,
ARATÓ Frigyes:
A szabadkőművesség története
Bp., 1913. Ny. "Pátria". 163 l. Második, bővített kiadás.
Kiadói, gerincén sérült papírborítóban. 3.000,-

81.,
HOLLÓS László:
A szabadkőművesség története
Különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére.
Bp., 1873. Szerző. 105 l. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. 4.000,-

213.,
KŐHEGYI Lajos:
Szabadkőműves káté
Az "Árpád" páholy megbízásából írta---. Kézirat szabadkőművesek számára. I. Tanonc-fok.
Szeged, 1907. "Árpád" páholy. 40 l.
Kiadói, illusztrált papírkötésben. 3.000,-

317.,
SCAURUS:
A szabadkőművesség
Bp., 1907. Ny. Márkus S. 38 l. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. 3.000,-

2003. szeptember 24., szerda

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 39. aukciója

Az Abaúj Antikvárium 39. hagyományos könyvárverését 2003. szeptember 24-én (szerdán) 17 órától rendezi a MEDOSZ szálloda dísztermében.
Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.

A katalógusból:

290.,

/SZABADKŐMŰVES káté és kötény/

KŐHEGYI Lajos:

Szabadkőműves - káté

Az "Árpád" páholy megbízásából irta---. Kézirat szabadkőművesek számára. II. Legény-fok.

Szeged, 1914. "Árpád" páholy. 14 l.

Kiadói, illusztált papírkötésben.

Hozzátartozik:

SZABADKŐMŰVES LEGÉNY KÖTÉNY!

A Toye & Co Ltd. London, Liverpool, Manchester embléma tanúsága szerint eredeti angolszász szabadkőműves kötény, amit a 3 fokú, János rendű szabadkőművesség köreiben volt és a mai napig is használatos. E kötény "kék szalaggal van beszegve, tehát nem oly egyszerű, nem oly dísz nélküli, mint a tanoncé, aki durva munkát végez, midőn a durvba kövön dolgozik". Valószínű, hogy a XIX. században készülhetett e szabadkőműves szimbólum, amely ma már rendkívül ritka! 80.000,-

2003. szeptember 20., szombat

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 56. aukciója

A Honterus Antikvárium 56. aukciója

2003. szeptember 20-án 10 órakor, ECE City Center, Bp. V. Bajcsy-Zsilinszky út 12.


A katalógus (pdf)-ból.


184. tétel

HENNE AM RHYN OTTÓ, DR.

A szabadkőmüvesség tíz kérdésben és feleletben. A nép s annak barátai felvilágosítására írta --, a szerző beleegyezésével s a "László király" sz.k. páholy megbízásából fordította s a magyar szabadkőmüvesi viszonyokról tájékoztatóval ellátta Aurelianus.

Nagyvárad, 1897. "László király" sz.k. páholy kiadása (Laszky Ármin ny.) 101. p., 1 sztl. lev. Kiadói papírkötésben, megkímélt állapotban.

4.000,-

2003. szeptember 19., péntek

A Studio Antikvárium 12. aukciója

Studio Antikvárium, Budapest, 1061, Jókai tér 7.
12. könyvárverés
2003.09.19 17:00
ECE City Center, Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 12.

Szabadkőművesség 332-334. tétel

332 - Bartha Tamás A szabadkőművesség

kikiáltási ár: 8.000 HUF

leütési ár: 19 000 HUF


333 - Pachtler, G[eorg] M[ichel] A humanitás bálványa, vagy a szabadkőművesség positiv része

kikiáltási ár: 12.000 HUF

leütési ár: 20 000 HUF


334 - Pachtler, G[eorg] M[ichel] A szabadkőművesség titkos harca trón és oltár ellen

kikiáltási ár: 8.000 HUF

leütési ár: 16 000 HUF


2003. április 26., szombat

A Szőnyi Antikvárium 9. aukciója

A Szőnyi Antikvárium 9. árverésének időpontja: 2003. április 26. 10h, helyszíne pedig az ECE City Center: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógus elérhető itt.

Az árverés anyaga között 3 szabadkőműves jellegű tétel is van:

14.„Árpád a testvériséghez” címzett Szeged Keleten dolgozó szabadkőműves-páholy ügyrendje. - 2500 ft.

387. POSZVÉK Gusztáv: A szabad kőművesség lényege s feladata különös tekintettel honi viszonyainkra - 1500 ft.

439. SULLAY István: Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra? - 4500 ft.

2003. április 11., péntek

A Központi Antikvárium 87. aukciója

A Központi Antikvárium 87. aukciójának tételei között régi könyvek, metszetek, kéziratok és térképek szerepelnek, amelyek április 1. és 10. között megtekinthetők a Központi Antikváriumban, a Múzeum körút 13-15 szám alatt.

Az árverés időpontja: 2003. április 11. 17:00, helyszíne pedig az ECE City Center: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógus pdf formátumban letölthető innen.

Az árverés anyagában 3 szabadkőműves jellegű tétel is van:

309. A BEREGSZÁSZI VILÁGOSSÁG PÁHOLY SZARKA LÁSZLÓ NEVÉRE KIÁLLÍTOTT OKLEVELE,

mely szerint érdemei jutalmául elnyeri a mesteri fokozatot.A díszes nyomtatvány a pesti Deutsch nyomdában készült.A kép előterében allegorikus kép látható szabadkőműves jelképekkel, kétoldalt oszlopokkal.

1 pergamenlevél, 1 beírt és nyomtatott oldal. A páholy bélyegzőjével, a főmester, a két felügyelő, a titkár, és a szónok aláírásával. A hátoldalon a nagypáholy pecsétjével, valamint a nagymester, a szövetségtanács elnöke, és a titkár aláírásával.

Kelt: Beregszász, 1871. VIII. 20.

Hajtogatva.

Mérete: 405 x 520 mm.

25 000,-

310. FŐKÖVI LAJOS: Mozart és Haydn a szabadkőmivességben

Szeged, 1897. (Engel Lajos ny.) 52p. (Az „Árpád páholy” könyvtára. XV.)

Enyhén sérült, kiadói papírborítóban.

4 000,-

311. [GUILLEMAIN DE SAINT VICTOR, LOUIS]: Recueil precieux de la Maconnerie Adonhiramite... Par un Chevalier de tous les Ordres Maconniques. Partie I-III [egybekötve].

[Paris] A Philadelphie, 1787. Chez Philarethe. (8)+128+166+(4)+152p.+1 kihajt. t. (szabadkőműves jelvényeket ábrázoló rézmetszet)

A hamis nyomdahellyel megjelent munka számos kiadást ért meg, ugyanebben az évben is többször napvilágot látott (egymástól eltérő kollációval). Mindhárom rész önálló címlappal bír. A bibliográfia a harmadik részt külön kiemeli, mivel ez a női szabadkőművességgel foglalkozó irodalom egyik korai darabja (Franciaországban 1775 óta léteztek női páholyok).

A kötet végén szabadkőműves dalok szerepelnek.

XIX. századi félbőr-kötésben.

Poss.: Ürögdi György gyűjteményi bélyegzőjével.

60 000,-


311. tétel

Népszerű aukciók

Blogarchívum