Aukciós naptár

Aukciók listája

2007. november 23., péntek

A Központi Antikvárium 104. aukciója

A Központi Antikvárium 2007. november 23-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 104. könyvárverését, ECE City Center, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2000

Szabadkőművesség 247-248

tétel 247: Emlékkönyv. Fennállása negyven évének megünneplése alkalmából kiadja a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó „Eötvös” szabadkőműves páholy.

Bp., 1917. Weiss L. és F. ny. 61+(2)p.+6t. (felragasztott fényképek) Lapszámozáson belül egy felragasztott táblával. Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

tétel 248: Vajda Ernő, dr.: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.

(Bp., 1948. Fémes ny.) 141+(2)p.+6t. (Havas Miksa könyvtár. 1.) Kiadói papírkötésben, eredeti papírtokban.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

2007. november 19., hétfő

A Studio Antikvárium 21. aukciója

A Studio Antikvárium 2007. november 19-én (hétfőn) 17 órai kezdettel rendezi 21. könyvárverését (Jancsó Elemér könyvtára, valamint egyéb érdekes és ritka könyvek), ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból:

http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2044

szabadkőművesség 542–546

tétel 542: Balassa József - Kossuth Amerikában 1851–1852.

Budapest, 1931. Gergely R. Könyvkereskedése (Hungária ny.) 124 + [4] p. + 8 t. Dedikált: „Jancsó Elemérnek tvi [!] szeretettel Balassa József.” Prov.: Jancsó Elemér. Fûzve, kiadói borítóban, az elsô borítófedélen „Magyar Könyvnap 1932.” bélyegzéssel.

kikiáltási ár: 6 000 HUF

tétel 543: Brun, Gottfried - Festliche Freimaurerreden. Gehalten i. d. g. u. v. L[oge] d. S[chule] d[er] W[eisheit] i. M[orgen] z. P[osen]. Mit Erlaubnis der Ordens Obern.

Lissa, 1788. bei Samuel Gottlieb Presser, dem Jüngern. XXIV + 190 + [2] p. Fûzve, korabeli, gerincén kissé sérült papírborítóban. Körülvágatlan, jó példány, nagyon ritka, korai szabadkômûves dokumentum.

kikiáltási ár: 30 000 HUF

tétel 544: Jahresbericht pro 1877/8. der v. u. g. Joh. [Loge]. „Verschwiegenheit” OR. Pressburg.

[Gyôr] Raab, 1878. Czéh Sándor ny. 10 + [2] p. Rendkívül ritka, korai, magyarországi szabadkômûves dokumentum. Könyvészetileg ismeretlen nyomtatvány. A szövegben néhol színes ceruzás kiemelések. Fûzve, gerincén papírcsíkkal, borító nem készült hozzá.

kikiáltási ár: 4 000 HUF


tétel 545: Pachtler, G[eorg] M[ichel] - A humanitás bálványa, vagy a szabadkőmüvesség positiv része. Okmányok alapján írta: Pachtler G. M. Német eredetiből ford. K. R. 1–2. kötet.

Pécsett, 1877. Madarász Endre. [4] + 430 + [2] p.; V + [1] + 471 [helyesen 417] + [1] p. Egységes, korabeli félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 15 000 HUF


tétel 546: [Szabadkőműves-gyűjtemény].

1. Ünnepi munka az 1848. márczius 15-iki dicsô eszmék emlékezetére. Tartatott Kolozsvár Kel.-én 1902. évi márczius 17-én az „Unio” [páholy]-ban. Budapest, (1902). Unio Páholy – Márkus Samu ny. 31 + [1] p. Fûzve, kiadói borítóban.

2. Ünnepi munka Kazinczy Ferencz TV.-nek a fogságból való kiszabadulása 100-ik évfordulója alkalmából. Tartatott Kassán, 1901. évi október hó 26-án a „Resurrexit” [páholy]-ban. Budapesten, 1902. Márkus Samu ny. 32 p. Poss.: Dr. Jancsó Elemér. Fûzve, kiadói borítóban.

3. (Berkovits Ferenc, dr.): Poscimur. Kézirat. Nagyvárad, 1900. Laszky Ármin ny. 27 + [1] p. [A „László király” páholy könytára 6.] Fûzve, borító nélkül, az elsô és utolsó levél lejár.

4. Balassa [József], Josef von: Die Aufklärung und die Ungarische Freimaurerei. H. n. [c. 1935]. ny. n. [1] + 186–191 + [1] p. Dedikált: [Sondabdr. aus dem] „Das Jahrbuch des Weltfreimaurerei. 1935. Jancsó Elemérnek tvi szeretettel Balassa József”. Fûzve, eredeti borítóban.

5. Budapest Kel. dolgozó „Comenius” [páholy] „Comenius Alapjának” alapszabályai. – Statuten des „Comenius-fond”-es der [Loge] „Comenius”. Budapest, [c. 1910]. (Károlyi György ny.) [8] p. Fûzve, kiadói borítóban.

6. Hausordnung der G. U. V. [Loge] „Comenius” im OR. Budapest. Budapest, 1896. Sam. Márkus. 12 p. Fûzve, kiadói borítóban.

7. Katona Béla: Föladataink és eszközeink. A „Demokratia” páholy 1895. május 27-iki fölvételi munkáján tartott fölavató beszéde Dr. Katona Béla helyettes fômesternek. Budapest, 1895. Márkus Samu ny. 15 + [1] p. (A „Demokratia” páholy könyvtára XXI.) Fûzve, kiadói borítóban.

8. Bogdánfy Ödön: Jelentés az alföldi szocziális bajok orvoslása ügyében. (Talajjavítás.) Felovastatott a „Demokratia”-páholy 1897. évi márcz. 15-én tartott I. fokú munkájában. Budapest, 1897. Hornyánszky Viktor ny. 18 + [2] p. (A „Demokratia” páholy könyvtára XXVIII.) BOEH V, 4186. Fûzve, kiadói borítóban.

9. Balázs Lajos: Harminc év. 1899–1929. A [Temesvár] Timisoara keletén dolgozó „Pax” – elôbb „Losonczy” – t. és t. szk. [páholy]. 1929 május hó 18-án tartott jubileumi ünnepélye alkalmából összeállította: --. [Temesvár] Timisoara, (1929). Csendes Testvérek ny. 71 + [1] p. (A „Pax” [páholy] könyvtára, 11. sz.) Fûzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 24 000 HUF


2007. november 15., csütörtök

Az Árverezőház 102. könyv aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1011%20Budapest%2C%20Corvin%20t%C3%A9r%202.

Az Árverezőház (1011 Budapest, Corvin tér 2. Tel/Fax: 2016694), 2007 november 15-én csütörtökön 17:00 órakor árverést tart.

A katalógusból: http://www.bedo.hu/index.php?akod=4&asor=102&azon=arveres


57
COMISSO GIOVANNI
Velencei kémek.

Ford.: Szerb Antal és ifj. Pongrácz Alajos. Krisztinkovich Gabriella rajzaival. Szerb Antal bevezetőjével. A XVIII. sz. Velencéje, kémek jelentései, többek közt Casanova jelentései is megtalálhatók a kötetben.
Bp., 1943. Révai. 212 p.
Kiadói ill. félvászon kötésben.

800

2007. november 10., szombat

A Krisztina Antikvárium 20. könyv és papírrégiség aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1051%2C%20Budapest%2C%20Bajcsy-Zsilinszky%20%C3%BAt%2012.

A Krisztina Antikvárium 20. könyv és papírrégiség  árverését 2007.11.10-én (szombat) 10:00 órai kezdettel rendezi: ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1916

tétel 140: Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkõmûvesek számára. XXXII. évf. 2. sz. -XXXV. évf. 6. sz. Szerk. Szekeres János, László Ferenc, Benedek Marcell.

Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkõmûvesek számára. XXXII. évf. 2. sz. -XXXV. évf. 6. sz. Szerk. Szekeres János, László Ferenc, Benedek Marcell.
Bp., 1947. dec. 1. - 1950. jún. 1., (Márkus ny.) Számonként újrakezdõdõ lapszámozással: 8-8 l. Megjelent: havonta. A hozzájuk tartozó 1-2 melléklet többnyire a számokba helyezve. Több nem jelent meg. Az elsõ sz. kivételével, a közlöny háború után megjelent számainak teljes gyûjteménye. Tûzve kiadói borítókban. 29,5 cm. (27 db) Nagyon ritka!

kikiáltási ár: 50 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2007. november 6., kedd

A Báv Zrt. Aukciósház 51. Művészeti aukciója


Térkép: http://maps.google.com/maps?hl=hu&q=Budapest,%20Bécsi%20u.%201-3.

A Báv Zrt. Aukciósház (http://www.bav.hu/) 2007. november 6-án (kedden) 17 órai kezdettel rendezi 51. Művészeti aukcióját, V., Budapest, Bécsi u. 1-3.

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=1995

tétel 260: Szabadkőműves jelvény
Antik ezüst, körző és vonalzó forma üvegkő díszítéssel, jelzett Párizs 1880 körül, súly 19,9 gr
kikiáltási ár: 36 000 HUF
leütési ár: 75 000 HUF

2007. november 3., szombat

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium 9. szegedi aukciója

A Dekameron Antikvárium és Könyvmoly Antikvárium (http://www.konyvmoly.hu) 2007. november 3-án (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi 9. szegedi könyvárverését, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Központjának Díszterme (Szeged, Somogyi u. 7. DÓM TÉR).
A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=322392
tétel 44: Benedek Marcell – Nagymesteri székfoglaló

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949. évi március hó 13-iki nagygyűlésén elmondta – –. (Kézirat gyanánt.) Bp., 1949. (Otthon ny.) 19 p. Méret: 10,5×14,5 cm. Kiadói papírborítóban. [Benedek Marcell – az utolsó magyar nagymester – a betiltásig (1950. június) állt a nagypáholy élén.]

kikiáltási ár: 2 000 HUF
leütési ár: 5 500 HUF


tétel 322: Palatinus József – Szabadkőmüvesek bűnei
III. kötet. A hazai és külföldi páholyokban illegálisan működő magyarországi szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig. Első kiadás. Bp., 1939. Szerző. 91 p. Kiadói, illusztrált papírborítóban. Jó állapotban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF


leütési ár: 17 000 HUF

Népszerű aukciók

Blogarchívum