Aukciós naptár

Aukciók listája

2004. április 29., csütörtök

A Psyché Antikvárium 6. aukciója

A Psyché Antikvárium (1132 Budapest, Visegrádi u. 3.) 6. Könyvárverése

Az aukció időpontja: 2004.04.29 17:00, helyszíne: Kossuth Klub Konferenciaterem, Budapest, VIII. Múzeum u. 7. (Kálvin térnél, a Nemzeti Múzeum mellett.)


tétel 309: Szabadkőműves dokumentumok I. (1947-49) 2 db.
Szabadkőműves dokumentumok I. (1947-49) 2 db.
Építészeti rajz

kikiáltási ár: 10 000 HUF
leütési ár: 55 000 HUF


tétel 310: Szabadkőműves dokumentumok II. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy "védelme alatt dolgozó" Corvin Mátyás páholyba belépni szándékozó 113 "kereső" felvételi kérelme és az azokhoz tartozó "Kutató jelentések", melyek a páholy megbízott tagjai által készített olyan -információkon vagy személyes tapasztalaton nyugvó -jelentések, amelyek a "kereső" alkalmasságát -esetenként -alkalmatlanságát hivatottak megállapítani. Ha a "kereső" a páholy tagja lett, akkor egy aláírt "Belépési nyilatkozat" is csatolva lett az anyagához. A páholyba felvételre jelentkezők illetve felvett személyek a korszak elitjéhez tartozó prominens személyiségek. Művészek (festők, írók, költők, színészek, zenészek, rendezők), tudósok, egyetemi tanárok, mérnökök, jogászok, magas beosztású tisztviselők, vállalat igazgatók, bankárok, politikusok, orvosok, (de még egy vezérkari tiszt kérelme is megtalálható). A "keresők" között találjuk - többek között - Abonyi Géza színészt, Ágoston Ernő festőművészt, Balogh János biológust, Csécsey Imre írót, Csemegi József építészt, Cserés Miklós dramaturgot, Fáy Dezső festő-grafikust, Fodor József költőt, Hajdu Henrik író-műfordítót, Tímár József színészt, Trócsányi György történészt, Turóczi-Trostler József irodalomtörténészt, Ürögdi György történészt, Báró Wesselényi Miklóst, Zolnay László művészettörténészt. A felvételi nyomtatványok tollal illetve géppel vannak kitöltve, a kutató jelentések szintén tollal illetve géppel, esetenként grafittal vannak megírva, a "Belépési nyilatkozat" általában nyomtatvány és minden esetben tollal van aláírva. A páratlan, forrás értékű dokumentum-gyűjtemény betekintést nyújt a szabadkőműves mozgalom életébe, értékrendjébe, szellemiségébe, (talán még misztifikált titkaiba is). Összesen 851 géppel (illetve tintával, ritkábban grafittal) beírt oldal.

kikiáltási ár: 90 000 HUF
leütési ár: 90 000 HUF

tétel 311: Gelléri Mór - Geguss Gusztáv - Fekete Ignácz: A felvételi szertartás magyarázata. Bp. 1895. A Páholy sajátja (Márkus Samu ny.) 31 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Szalay Károly: Tájékoztató a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről. Bp. 1909. A "Comenius" sajátja. 13 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Weninger Antal: A szabadkőműves jelképek lélektani jelentősége. /Ahogyan egy neofita látja./ (Bp. 1946.) Reform. 16 p. Fűzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 3 500 HUF
leütési ár: 19 000 HUF

tétel 312: Emléklapok. A Corvin Mátyás � díszmunkája. 1880. április 18. Alakulása tizedik évfordulója megünneplésére. Bp. (1880) Weiszmann Testvérek. 36 p. 2 sztl. lev. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: A "Corvin Mátyás" T . • . és T . • . külön szabályai és a "Corvin-alap" szabályzata. Bp. 1901. Markovits és Garai. 27 p. Fűzve, kiadói borítóban. Ez a példány egy módosított szabályzat kézirata: az eredeti szöveg melletti üres oldalakon, illetve lapalján és szövegközt grafitos húzásokkal, aláhúzásokkal és magyarázatokkal. Ritka.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
leütési ár: 16 000 HUF

tétel 313: A "Demokratia" páholy jelentése az 1912. évről. Közli: A Titkár.
Bp. 1913. A Páholy sajátja. 26 p. 3 sztl. lev. (kiadványok lajstroma) Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: A Debreczeni "Haladás" 1948. évi titkári jelentése. Kézirat. Debrecen, (1948) Tiszántúli Könyv-és Lapkiadó. 15 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Benedek Marcell: Nagymesteri székfoglaló. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1949. évi márc. 13-iki nagygyűlésén elmondta -. Kézirat gyanánt. Bp. 1949. Otthon-Ny. 19 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Eszme és eszmény. Dr. Horváth Boldizsár főmester székfoglalója 1949. márc. 2-án. Kézirat gyanánt. Bp. 1949. Otthon-Ny. Néhány lap kijár, utolsó oldal alja levágva (szöveg ép). Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Bárdos György: Dr. Bakonyi Kálmán emlékbeszéd. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 1945. szept. 27-iki összejövetelen elmondta -. Bp. (1945) Reform. 14 p. /Reform ? Könyvtára I./ Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Az út, az élet igazság. Dr. Bókay Árpádnak, a Magyarországi Szabadkőművesek nagymesterének az 1915. évi október hó 30-án tartott nagygyűlésen mondott székfoglaló beszéde. Bp. (1915) Bp. Ny. és lapkiadó. 15 p. Fűzve, kiadói borítóban. Ritka kötetek.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
leütési ár: 14 000 HUF

tétel 314: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmánya. Az 1913. évi kiadás változatlan szövegű utánnyomása.
Bp. 1947. Otthon-Ny. 152 p. Fűzve, kiadói borítóban. Ritka.

kikiáltási ár: 2 000 HUF
leütési ár: 6 500 HUF

tétel 315: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmánya.
Bp. 1905. Márkus Samu. 132 p. 1 sztl. lev. Kiadói félvászon kötésben. Ritka.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
leütési ár: 12 000 HUF

tétel 316: Abafi Lajos: A Corvin Mátyás Az Igazságoshoz címzett Budapesti Szabadkőműves-páholy Huszonötéves története. 1869-1894.
Bp. 1894. Bornth E. 174 p. 1 mell. (A Corvin Mátyás páholy tisztikara 1869-1894; kihajtható) Fűzve, kissé sérült kiadói borítóban. Ritka.

kikiáltási ár: 3 500 HUF
leütési ár: 15 000 HUF

tétel 317: A Szabadkőművesség Kézikönyve. Kézirat szabadkőművesek számára.
I. rész: Inasfok. Bp. 1946. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 31 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Balassa József: II. Legényfok. Kézirat gyanánt. Bp. 1947. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 52 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Balassa József: III. Mesterfok. Kézirat gyanánt. Bp. 1947. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 53 p. Fűzve, kiadói borítóban. Hozzá tartozik: Mi a szabadkőművesség? Kérdések és feleletek. Bp. 1945. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. 14 p. Fűzve, kiadói borítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
leütési ár: 12 000 HUF

tétel 318: A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó "Corvin Mátyás" T . • . és T . • . Tagnévsora. 1949. Kizárólag Dr. Déry János használatára.
(Bp. 1949.) 18 sztl. lev. Fűzve, kiadói borítóban. Grafitos, tintás áthúzásokkal, bejegyzésekkel. Hozzá tartozik: A Főtitkár névre szóló számozott, pecséttel ellátott igazoló kártyája. Hozzá tartozik: A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó

kikiáltási ár: 4 000 HUF
leütési ár: 12 000 HUF

tétel 319: Emlékkönyv fennállása negyven évének megünneplése alkalmából. Kiadja a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó "Eötvös" T . • . és T . • . szabadkőműves páholy. Bp. 1917. évi május hó.
(Bp. 1917.) Veiss L. és F. 70 p. számozáson belül 2 t. (főmesteri díszoklevél; az

kikiáltási ár: 4 000 HUF
leütési ár: 12 000 HUF

tétel 320: Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy Szertartáskönyv I.
Első fok. Kézirat a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt álló páholyoknak. Bp. 1912. (Márkus Samu) 92 p. /Sorszámozott: 345./ Aranyozott kiadói egészvászon kötésben. Kötéstáblája foltos. Ritka.

kikiáltási ár: 5 000 HUF
leütési ár: 16 000 HUF

tétel 321: Szabó Adolf: Az Eötvös páholy hatvan éves története.
(Bp. 1937.) Kézirat. Félvászon kötésben. Ritka.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
leütési ár: 10 000 HUF

tétel 322: Kelet. 6 db. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy közlönye. XXXV. évf. 1-6. szám. /1950. jan.-jun./ Szerk. 1-4. László Ferenc, 5-6. Benedek Marcell. Ritka.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
leütési ár: 6 500 HUF

2004. április 1., csütörtök

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 44. aukciója

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 44. hagyományos árverése

2004. április 1-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel, MEDOSZ szálloda, Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.

402.,
/SZABADKŐMŰVES ereklye/
Vajda Ernő, dr.:
Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában
A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.
Hn., én. 141 l. 1 sztl. lev.
Kiadói papírborítóban.

Hozzátartozik:

A Könyves Kálmán páholy főmesteri páholyjelvénye 1872-ből. A Könyves Kálmán-páholyt a Corvin Mátyás páholyból kilépett "testvérek" alapították 1872. március 24-én, amit a M. N. O. alig tíz napon belül elismert, a kormány pedig jóváhagyott. Tételünk egyik oldalán hatágú Dávid csillag keretén belül középen körző, szögmérő és egy nyitott könyv található lapjain K. K. betűkkel, a könyv felett kétoldalt 000872 I. hó 24. felírás, mint az alapítás ideje, alatta Könyves Kálmán Pest kel., mint az alapítás helye, kétoldalt “Az előítéletek legyőzéséhez” felirat található. Tételünk másik oldalán szintén hatágú Dávid csillag található, ennek 3 ágán belül J., B., M., betűk, a csillagon belül ellipszis, aminek keretén belül az "elveszett szó" (Jehova) héber nyelven.

150.000,-

Népszerű aukciók

Blogarchívum