Aukciós naptár

Aukciók listája

2012. március 26., hétfő

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT levelezési árverése

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT (1053 Budapest, Magyar utca 44., 266-11-87), 2012 március 26-án hétfőn 20 óráig levelezési árverést tart.

A katalógusból: http://www.hodobay.hu/60pr.pdf

3910. A munka éve. A magyarországi symbolikus nagypáholy fõtitkári jelentése az 1947. évrõl. Bp., 1948., 88 p


4000

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT 60. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest%20VI.%20ker.%2C%20V%C3%B6r%C3%B6smarty%20u.%2065.

A Hodobay Papírrégiség Kereskedelmi és Aukciós Ház BT (1053 Budapest, Magyar utca 44., 266-11-87), 2012 március 26-án hétfőn 16:00 órától tartja 60. árverését a Budapest VI. ker., Vörösmarty u. 65. alatti MABÉOSZ Székház III. emeletén.

A katalógusból: http://www.hodobay.hu/60pr.pdf

2473. A magyarországi szabadkõmûvesek nagymestere, jordánföldi Ivánka Imre, Görgey szárnysegédje, stb. egész alakos festményének fotója (18x25)


2000

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


3143. 1916. 3 db I. vh-s tábori posta képeslap "A Nyomorék gyermekek Országos
Gyermekotthona és a Deák Ferenc szabadkõmûves páholyának Katonai kórháza" bélyegzõvel


2200
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2012. március 21., szerda

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 66. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20VI.%20ker.%20J%C3%B3kai%20t%C3%A9r%209.

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház 66. hagyományos könyvárverését 2012. március 21-én (szerdán) rendezi 17 órai kezdettel, Budapesten a MEDOSZ Hotel-ben, VI. ker. Jókai tér 9.


A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3150

tétel 396: ARATÓ Frigyes: A szabadkőművesség

Bp., 1913. „Pátria”. 163 p. Második kiadás. Későbbi félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 397: BARCSAY Adorján – Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei – Egy vidéki páholy titkai I.

A Magyarországi Symbolikus Nagy-páholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. Előszóval ellátta: Wolff Károly. Bp., 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. VIII. 2 t. (képek) 248 p. Korabeli gerincén címkével ellátott félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 8 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 398: BENCZÚR Vilmos: A kassai szabadkőművesség 1870-1913.

(Kassa), 1914. Kassai Kny. 29 p. 1 sztl.lev. Kiadói papírborítóban. A címlapon az „Ébredés Szabadkőműves Páholy, Szombathely” bélyegzője.

kikiáltási ár: 6 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 399: BIHARI Mór, Dr.: Quo vadimus?

Bp., 1910. Comenius (Páholy). – Elek Lipót. 36 p. Későbbi félvászon kötésben a kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 400: (HUGO, Victor): A tanítás szabadsága

(Victor Hugo parlamenti beszéde 1850 január 10.) Fordította Gábor Ignácz. /Világ Páholy könyvtár 1./ Bp., 1918. „Világ” Páholy. 16 p. Későbbi félvászon kötésben, a kiadói papírborítók a kötéstáblára ragasztva.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 401: KŐRÖSY György, Dr.: Az alkoholizmus veszedelmei

Az Abstinens ifjúságnak propaganda céljaira szeretettel ajánlja: - - a Magyarországi Abstinens tanárok és tanítók egyesületének tanára, a Good Templar-Rend ifjúsági munkavezetője. Désen, 1913. Medgyes és Társa. 46 p. Kiadói papírborítóban. A Good Templar-Rend az USA-ban alapított az alkoholt és az alkoholizmust üldöző szabadkőműves páholy.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 402: Az özvegy – Beszélgetés a szabadkőművességről.

Bp., 1902. „Árpád” Ny. 3-48 p. (címlap hiány!) Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 403: PIKLER Gyula, Dr.: A jótékonyság központosítása

/Demokrata-páholy könyvtára/ Bp., 1900. A páholy. 29 p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 2 500 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 404: RÓZSA Ignác, Dr.: Utmutató a szocialista irodalomban – III. A szocializmus kronológiája.

/Forradalmi könyvtár 9./ Bp., 1919. „Forradalmi könyvtár”. 18 p. 1 sztl.lev. Kiadói (vörös) papírborítóban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 405: SZALAY Károly: A szabadkőművesség társadalmi feladatai

/”Comenius” Páholy könyvtára/ Bp., 1905. A Páholy. – Ny.: Károlyi György. 49 p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 406: SZENDE Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben

Elmondta: - - a Martinovits páholy… munkáján. Bp., 1911. Márkus Samu kny. 21 p. 1 sztl.lev. Kiadói kissé sérült papírborítóban.

kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

tétel 407: Társadalmi programm II. – A László Király Páholy felirata Magyarország Symbolikus Nagypá-holyához.

Kézirat gyanánt. Nagyvárad, 1900. Ny.: Laszky Á. 21 p. Fűzve.


kikiáltási ár: 3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2012. március 15., csütörtök

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 174. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 174. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség aukció, melyre honlapjukon lehet ajánlatot tenni március 15-én 18:00-ig.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3094

12076 - Mittheilungen aus dem Bunde der Grossen National-Mutterloge der Freimaurer in den Preussischen Staaten: Zu den drei Weltkugeln im Orient Berlin. 1. Heft. Berlin, 1878, Br. W. Büxenstein. Félvászon kötésben, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Könyv

kikiáltási ár: 4 000 HUF


12077 - Mittheilungen aus dem Bunde der Grossen National-Mutterloge der Freimaurer in den Preussischen Staaten: Zu den drei Weltkugeln im Orient Berlin. 1. Heft. Berlin, 1873, Br. W. Büxenstein. Félvászon kötésben, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Könyv

kikiáltási ár: 4 000 HUF


12078 - Szende Pál: Alkotó és romboló munka a szabadkőművességben. Bp., 1911, Márkus Samu Tv. Könyvnyomdája, 21p.

kikiáltási ár: 3 000 HUF


12079 - Demokrata'-Páholy Könyvtára: M. E.: A degenerálódás ellen való küzdés a szabadkőművesség révén. Bp., 1900, A Páholy Sajátja, 21p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12080 - Demokrata'-Páholy Könyvtára: Gelléri Mór t.: Búcsúja a Kelet szerkesztésétől. Bp., 1910, A páholy sajátja, 76p. (a borító levált)

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12081 - Az 'Árpád' Páholy Könyvtára: Arató Frigyes: A szabadkőmívességről. A szegedi páholyház Bokréta-ünnepén a munkásokhoz intézett beszéd. Szeged, 1898, A páholy sajátja, 15p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12082 - A Nemzeti Könyvtára: Gerster Béla: A radikális szabadkőmives tt.: által a külvilágban meginditott mozgalmak tanulságai. Bp., 1912, k.n., 20p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12083 - A Nemzeti Könyvtára: Dr. Wolfner Pál t.: Osztályharczok és szabadkőmüvesség. Bp., 1904, Márkus Samu Tv. Könyvnyomdája, 20p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12084 - A 'Budapest' Páholy Könytára: Walles Antal tv.: Oktató munka. 1917, Kézirat szabadkőművesek részére, 19p.

kikiáltási ár: 2 000 HUF


12085 - Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 1. Jahrgang. Leipzig 1874. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

kikiáltási ár: 5 000 HUF

2012. március 12., hétfő

A Csók István Antikvitás X. kamara árverése

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1052%20Budapest%2C%20V%C3%A1ci%20utca%2031%2Fa

A Csók István Antikvitás X. kamara árverését 2012.03.12. hétfő 18:00-kor tartja üzletében, 1052 Budapest, Váci utca 31/a alatt.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3056

tétel 148: Ezüst szabadkőműves kanalak (6 db), 23,5 x 4,5 cm, 244 gr

833-as finomságú ezüst. 10, CK-833-as finomsággal megegyező finomsági jelölés. Vésett Br.I. Lichtenstein kézi gravírozás.

kikiáltási ár: 70 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2012. március 1., csütörtök

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 173. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft 173. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség aukció, melyre honlapjukon lehet ajánlatot tenni március 1-én 18:00-ig.

A katalógusból: http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3093

Regisztráció és közvetlen ajánlattétel az alábbi oldalon:
www.darabanth.hu

tétel 11565: Irish Freemaisons' Calendar and Directory for the Year A.D. 1887... Dublin, 1887, The Grand Lodge of Ireland. Egészvászon kötésben, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Könyvtárának pecsétjével


kikiáltási ár: 2 000 HUF


tétel 11566: Gelléri Mór - Gegus Gusztáv - Fekete Ignácz: A felvételi szertartás magyarázata. (A 'Demokratia' páholy könyvtára XVII.) Bp., 1895, A Páholy Sajátja, 31p.


kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 11567: Morvay Izsó: A háboruról szabadkőmivesi szempontból. Bp., 1915, Károlyi György kő- és könyvnyomdája. 36p


kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 11568: Dr. Bihari Mór tv.: Quo vadimus? Bp., 1910, Comenius, 36p.


kikiáltási ár: 2 000 HUF
tétel 11569: Társadalmi program II. rész. A László Király Páholy felirata Magyarország Symbolikus Nagypáholyához.


kikiáltási ár: 3 000 HUF
tétel 11570: Grósz Zsigmond tv.: A mezőgazdasági cselédek helyzetének javitásáról. (A 'László Király' Páholy Könyvtára XVIII.) Nagyvárad, 1903, A Páholy Sajátja, 14p.


kikiáltási ár: 2 000 HUF
tétel 11571: Drescher Béla: Felvételi munkák. (A 'Honszeretet' Könyvtára II.) Bp., 1905, 85p.


kikiáltási ár: 3 000 HUF
tétel 11572: Halmay Elemér: A mosolygó halál. Mire tanit a titkos tudomány? Bp., 1933, Mágus, 24p. Felvágatlan


kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 11573: Mentor: A szabadkőmivesség. Bp., 1910 Várnay és Fia, 46p. Kiadói papírborítóban


kikiáltási ár: 2 000 HUF
tétel 11574: A szabadkőmüvesség lényege, alapelvei, történeti fejlődése, szervezete és feladatai. Különös tekintettel hazai viszonyainkra. Bp., 1882, A Magyarországi Szabadkőmüves Nagypáholy, 29p.


kikiáltási ár: 3 000 HUF
tétel 11575: Schlussrechnungen für 1913 und Budgetvoranschlag für 1914 der Symbolischen Grossloge von Ungarn. 13p


kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 11576: Schlussrechnungen für 1914 und Budgetvoranschlag für 1915 der Symbolischen Grossloge von Ungarn. 13p


kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 11577: Schlussrechnungen für 1916 und Budgetvoranschlag für 1917 der Symbolischen Grossloge von Ungarn. 13p


kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei
tétel 12064: Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 1. Jahrgang. Leipzig 1895. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. KIssé megviselt egészvászon kötésben. Beltartalom hibátlan. / Freemaison magazine in linen binding.


kikiáltási ár: 4 000 HUF
tétel 12065: Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 1. Jahrgang. Leipzig 1888. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. / Freemaison magazine in linen binding. 96p.


kikiáltási ár: 4 000 HUF
tétel 12066: Mittheilungen aus der Bunde der Grossen National-Mutterloge der Freimauer in derr Prussischen Staaten genannt Zu den drei Weltkugeln im orient Berlin 9. Jahrgang. Berlin 1870. 224p. Freemaison magazine + hozzákötve: Haupt Uebersicht des Bundes der Freimauer der Grossen National-Mutter-Loge der Preussischen Staaten zu den drei Weltkugeln. Berlin 1870. Ihrling 170p. Félvászon kötésben.


kikiáltási ár: 5 000 HUF
tétel 12067: Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 5. Jahrgang. Leipzig 1878. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.


kikiáltási ár: 4 000 HUF
tétel 20803: Nagyvárad Szabadkőműves Páholy / Freemasonry Hall (EB)


kikiáltási ár: 4 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum