Aukciós naptár

Aukciók listája

2009. április 27., hétfő

A Mike és Társa antikvárium 36. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1053+Budapest%2C+Kecskem%C3%A9ti+u.+14.&hl=hu

A Mike és Társa antikvárium 2009. április 27-én (hétfő) 17 órai kezdettel rendezi 36. aukcióját a Hotel Mercure Budapest Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) épületében. (Kálvin-tér)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2379

tétel 420: NAGY Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Nyílt levél VI. Pál Pápa őszentségéhez.

Buenos Aires, 1965, Szerző. 506 l. Fűzött, kiadói papírborítóban. Ez a könyv kettőszáz számozott példányban készült a szerző sajátkezű aláírásával. Ez a 100. sz. aláírt példány.

kikiáltási ár: 5 000 HUF


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2009. április 26., vasárnap

A Laskai Osvát Antikvárium és a Pastinszky Antiquarium aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?hl=hu&q=Esztergom%2C%20F%C5%91ap%C3%A1t%20u.%201.

A Laskai Osvát Antikvárium és a Pastinszky Antiquarium 2009.04.26-án (vasárnap) 10:00-kor rendezi közös árverését a Bottyán János Szakközépiskolában, Esztergom, Főapát u. 1.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2341

Szabadkőművesség: 321–333


tétel 321: A. L. Szabadkőműves nyomok a régi magyar irodalomban
A Hungária kiadmánya. Kiadási hely és év nélkül. 13 p. Kiadói papírborítóban. 192 mm.

kikiáltási ár: 1 000 HUF

tétel 322: BAKONYI KÁLMÁN A magyar szabadkőművesek igazsága. I. füzet (unicus)
Budapest, 1927. Biró Miklós. 47 p. Kiadói papírborítóban. 214 mm.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

tétel 323: BALASSA JÓZSEF A szabadkőmüvesség története
(Mindent tudok könyvtár 6.) Budapest, [1924.] Béta (Hungaria Hirlapny.) 90 p. 3 sztl. lev. Kiadói, illusztrált papírborítóban. 156 mm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 324: BÓKAY ÁRPÁD Az út, az élet, az igazság. A magyarországi szabadkőművesek nagymesterének az 1915. évi október hó 30-án tartott nagygyűlésén mondott székfoglaló beszéde.
Budapest, 1915. Budapesti Ny. 15 p. Kiadói papírborítóban. 150 mm.

kikiáltási ár: 1 000 HUF

tétel 325: [HAYPÁL BENŐ] PAULUS Bibliás szabadkőműves
Budapest, [1912.] Buschmann F. ny. 94 p. Kiadói, illusztrált papírborítóban. 210 mm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

tétel 326: KELET A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos közlönye
Szerk. Soltész Adolf XXV. (38.) évfolyam, 1-5. szám (jan.-ápr.) Budapest, 1913. Márkus Samu ny. 160 p. Kiadói, illusztrált papírborítóban. 255 mm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

tétel 327: MARTINOVICH SÁNDOR A páholy gondolatvilága
(Vallásosság és Műveltség 10.) Pécs, 1919. Dunántúl (Wessely és Horváth ny.) 40 p. Kiadói, illusztrált (Gr. Somssich Béláné) papírborítóban. 157 mm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 328: MENTOR A szabadkőmivesség
Budapest, 1910. Várnay és Fia. 46 p. Kiadói papírborítóban. 200 mm.

kikiáltási ár: 2 500 HUF

tétel 329: MERÉNYI JÓZSEF Ünnepi beszéd. 50 éves szab[ad]kőm[űves]i jubileuma alkalmából tartotta ~ ~ tv.
[Budapest, 1915.] Grafikai Int. 6 p. Kiadói papírborítóban. 160 mm.

kikiáltási ár: 1 000 HUF

tétel 330: NAGY ELEK A jog és a szabadkőmüvesség
Budapest, 1936. Szerző (Held János ny.) 16 p. Kiadói papírborítóban. 230 mm.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

tétel 331: SZABADGONDOLAT A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesületének és fiókjainak … hivatalos lapja.
a Galilei Kör, a budapesti Harkányi Kör, a Szabadgondolkozók Aradi Egyesülete, a nagyváradi Darwin Kör, az eperjesi Martinovics Kör, a kassai Bacsányi Kör, a szegedi Ferrer Kör és a Szabadgondolkodók Temesvári Egyesületének hivatalos lapja. Főszerk. Vámos Henrik. I. évfolyam, 2–7. szám II. évfolyam, 1–5. szám Budapest, 1911–12. Világosság ny. 11 db füzet. Egységes kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár: 7 000 HUF

tétel 332: TÜDŐS KÁLMÁN Az általános választó jog és a szabadkőművesség.
A debreczeni „Haladás” szabadkőműves páholy kiadványa. Debreczen, 1910. Debreczen sz. kir. város ny. 12 p. Kiadói papírborítóban. 226 mm.

kikiáltási ár: 1 500 HUF

tétel 333: WALLES ANTAL Oktató munka. Kézirat szabadkőművesek részére (A „Budapest” Páholy Könyvtára 8.)
[Budapest, 1917.] Fogadó-ny. 19 p. Kiadói papírborítóban. 160 mm.

kikiáltási ár: 1 500 HUF

2009. április 16., csütörtök

Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház online könyvárverése

http://www.konyvlap.hu/

A licitek zárása: 2009. április 16-án 17 órától.

A katalógusból: http://www.konyvlap.hu/?module=aukciok

Bakonyi Kálmán, Dr.: A magyar szabadkőművesek igazsága (I. füzet) Unicus!
Bp., 1927. Bíró M. 47 l. Kiadói papírborítóban. Több füzet nem jelent meg! 47 oldal

Kikiáltási ár: 3000 Ft

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


http://www.konyvlap.hu/?module=konyv&id=2100128874


Hollós László: A szabadkőművesség története különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére
Bp., 1873. Szerző. 105 l. 1 sztl.lev. (Címlap fénymásolatban!) Korabeli, félvászon kötésben. A tartalomjegyzék kissé foltos. 105 oldal

Kikiáltási ár: 8000 Ft

http://www.konyvlap.hu/?module=konyv&id=2100128947

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2009. április 3., péntek

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 75. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+VIII.+M%C3%BAzeum+u.+7.&hl=hu

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2009. április 3-án (péntek) 17 órai kezdettel rendezi 75. könyvárverését, ECE City Center, 1051, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2371

tétel 15: Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Második, bővített kiadás.

Budapest, 1913. Pátria. 163 p.
Fűzve, kiadói papírkötésben.

kikiáltási ár: 8 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 33: Barcsay Adorján – Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei – Egy vidéki páholy titkai.

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. I-II. rész. Előszóval ellátta Wolff Károly.
Budapest, 1921. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. VIII + 248 p. + 2 t.; 364 p. Az utolsó lap jobb felős sarka sérült (javítva).
A két rész egybekötve, korabeli félvászon kötésben.

kikiáltási ár: 14 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tétel 318: Magyarország symbol. szabadkőműves nagypáholyának és a védelme alatt dolgozó J. és T. szabadkőműves páholyok névjegyzéke az 1886-1887-ik szabadkőművesi évre.

Kiadatott az 1886-ik évi június hó 24-iki létszám szerint. (Magyar és német nyelvű címlappal.)
Budapest, 1886. Fanda József. 114 (helyesen 116) p. A szövegben és a lapszéleken korabeli aláhúzások, bejegyzések.
Fűzve, kiadói papírborítékban. Megkímélt állapotú példány.

kikiáltási ár: 9 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

Népszerű aukciók

Blogarchívum