Aukciós naptár

Aukciók listája

2016. május 27., péntek

A Studio Antikvárium 34. aukciója

A Studio Antikvárium 2016. 05. 27. péntek 17:00 órai kezdettel rendezi 34. könyvárverését, OFI (Volt Apáczai Kiadó) | Budapest VIII., József krt. 63.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/34-konyvarveres-0b/szabadkomuvesseg-okkult-tudomanyok-472-473_4321?page=0

 472. tétel Gelléri Mór: Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában. Gelléri Mór szabadkőművesi dolgozatainak gyűjteményes kiadása. 1880–1905.

(Budapest), [1906]. Demokratia Páholy (Márkus Samu ny.) 691 + [1] p. Egyetlen kiadás. Dedikált: „Hűséges munkatársamnak, és jó testvéremnek Gelléri Mór. Bpest, V. 22. 1905.” Poss.: Györkös Lajos (Ex libris). Kiadói, díszesen aranyozott selyemripsz kötésben, enyhe sérüléssel, bordó védőborítóban. Szép példány.

kikiáltási ár:     12 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 473. tétel Wichtl, Friedrich: Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik. Eine Untersuchung über Ursprung und die Endziele des Weltkrieges. 1. bis 10. Tausend.

Wien – München, 1919. Wichtls Selbstverl – Lehmann. [4] + 207 + [1] p. Első kiadás. Szabadkőművesség-ellenes és antiszemita írás, mely bizonytalanul meghatározott forrásokon és részben kitalációkon alapul, 1919 és 1943 között számos kiadásban megjelent. Ez az első kiadása – az első borítófedélen szereplő illusztráció csak itt jelent meg. Tartalma: I. rész: A szabadkőművesség kialakulása, páholyok, szertartások, jelképek, ruházat. II. rész: Szabadkőművesség, kereszténység és zsidóság. III. rész: A szabadkőműves mozgalmak Európa különböző országaiban. IV. rész: A világforradalom és szabadkőműves világköztársaság. A könyv magyar kiadása 2005-ben megjelent a Gede Testvéreknél, Giegler Tamás fordításában. Poss.: Ex libris Prof. Reuter. Wolfstieg IV, 1540. Kiadói, illusztrált borítóban. Ritka könyv

kikiáltási ár:     10 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


2016. május 20., péntek

A Központi Antikvárium 138. aukciója

Térkép:

A Központi Antikvárium 2016. május 20-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 138. könyvárverését,
Festetics Palota (Andrássy Egyetem) 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/138-konyvarveres/szabadkomuvesseg-401-410_4156

401. tétel Abafi Lajos: A Corvin Mátyás az igazságoshoz címzett budapesti szabadkőműves-páholy huszonötéves története 1869-1894

Bp., 1894. Boruth E. ny. (2)+174p.+1 kihajt. mell. Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 402. tétel Blumenau, S(alomon): Zur Orientirung in der Freimaurer-Frage. In Briefen an einen Freund. Herausgegeben von der Loge "Humboldt".

Bp., 1878. Khór & Wein ny. 16p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 403. tétel Fraternitas a Kárpátok tövében cz. t. házszabályai

H.n., (1878.) ny.n. 15+(1)p. A zsolnai szabadkőműves páholy 1875 és 1886 között működött. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 404. tétel Kelet. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy közlönye. Kézirat szabadkőművesek számára XXI. (XXXIV-ik) évfolyam. Felelős szerkesztő Gelléri Mór.

Bp., 1909. Márkus Samu ny. VII+476p. Korabeli vászonkötésben.

kikiáltási ár:     5 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 405. tétel Magyarország Nagy-Oriense védelme alatt álló sz. k. ek alkotmánya, alapszabályai és törvénykezési szabályai. Hivatalos kiadás.

Bp., 1875. (Wilckens Gy. ny.) (6)+66p. Hozzá: Magyarország Nagy-Oriensének és a védelme alatt dolgozó ősi és elfog. skót szertartásu T. és I. páholyok névjegyzéke 1885/6 szabadkőmivési évre. Szerkesztette Gyurgyik Gyula — Namens-Verzeichniss... (Bp., 1885. Posner K. L. ny.) 39p. Kiadói papírborítókban. Az első mű körülvágatlan, a címlapján a nagypáholy bélyegzőjével.

kikiáltási ár:     6 000 HUF

 406. tétel A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947. március 16.-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.

Bp., 1947. (Otthon-ny.) 93p. Hozzá: A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1947. évről. Az 1948. március 14-iki nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1947. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros. Bp., 1948. (Otthon-ny.) 88p.+2t. (1 kihajt.)+1 kihajt. mell. Kiadói papírborítókban.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 407. tétel Ruzitska Ödön: A "Hungária"-páholy története 1872-1902.

Bp., 1902. Markovits és Garai ny. 158+(1)p. Hozzá: A páholy alapszabályai H.n., é.n. ny.n. 8p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 408. tétel Szabadkőműves almanach az 1918-ik esztendőre. Szerkesztik és kiadják: Wilczek Gusztáv és Singer Arthur.

Bp., 1917. Biró Miklós ny. 190+(34)p. Kiadói papírkötésben.

kikiáltási ár:     2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 409. tétel Vajda Ernő, dr.: Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kálmán-páholy története 1872-1947.

(Bp., 1948. Fémes ny.) 141+(2)p.+6t. (Havas Miksa könyvtár. 1.) Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

 410. tétel Vas Gusztáv, ifj.: Titkári jelentés az "Összetartás" 1913. évi munkájáról

(Arad, 1913. Réthy ny.) 65p. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:     3 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


2015. április 24., péntek

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 90. aukciója

A Honterus Antikvárium és Aukciósház Kft. 2015. ápilis 24-én (péntek) 17 órai kezdettel rendezi 90. könyvárverését: KOSSUTH KLUB | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-24/90-arveres-konyv-kezirat-papirregiseg-foto/teljes-katalogus

tételszám
463 / 573

[Szabadkőművesség] A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozó t.: és t.: páholyok tagnévsora 1947.

[Összesen 17 páholy.]
[Budapest, 1947. Otthon nyomda.] [24] + [12] + [10] + [12] + [10] + [12] + [8] + [10] + [12] + [20] + [8] + [12] + [12] + [20] + [12] + [8] + [8] + [8] p.
A kötet a következő páholyok névsorát tartalmazza: Az elejénél a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtisztviselői, majd sorrendben a Balassa József, Corvin Mátyás, Deák Ferenc, Eötvös, Galilei, Haladás, Kazinczy, Könyves Kálmán, Libertas, Martinovics, Neuschloss, Petőfi, Reform, Sas, a debreceni Haladás, a nyiregyházi Szabolcs és a szegedi Árpád páholyok tagjait. Az egyes páholyok tagnévsorainak a páholy motívumaival díszített karton védőborítói bekötve.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
464 / 573

[Szabadkőművesség] A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről.

Az 1947. március 16-i közgyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.
Budapest, 1947. Magyarországy Symbolikus Nagypáholy [Otthon nyomda]. 93 p.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
465 / 573

[Szabadkőművesség] Dr. Milkó Izidor [író, publicista; 1855-1932] a szegedi Árpád páholy mesterévé való avatásának oklevele 1903-ból.

Kelt: Szeged, 1903. jan. 3.
Méret: 51 x 42 cm.
Egy nyomtatott levél, kézírással kitöltve, alul a páholy tisztségviselőinek aláírásaival. Hajtogatva, a hajtásoknál néhány helyütt szakadt (hiánytalan).

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


2015. április 16., csütörtök

Kárpáti és Fia Antikvárium (Antiquarium Hungaricum), 35. árverés

Kárpáti és Fia Antikvárium (Antiquarium Hungaricum), 35. árverés 2015. április 16., csütörtök 17 óra, Kossuth Klubban 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-16/35-konyv-es-kezirat-arveres/teljes-katalogus

tételszám
197 / 245

Starck, Johann August]: Theodul estvéi, vagy a különböző religioi-felek egybe-engeszteléséről.

Buda, 1819. Királyi Magyar Universitás betüivel. XX + 488 l.
A szerző evangélikus teológus, professzorként tevékenykedett Königsbergben, Szentpéterváron és Darmstadtban. Új szabadkőműves irányzatot alapított, az ún. klerikusokat. „Apologie des Ordens der Freymaurer” című munkáját Kazinczy köre adta ki magyarul 1792-ben. E művét Kazinczy levelező- és vitapartnere, Pázmándi Horváth Endre fordította. Központi 116/322.

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2015. április 14., kedd

A Mike és Társa antikvárium 54. aukciója

A Mike és Társa antikvárium 2015. április 14-én (kedd) 17 órai kezdettel rendezi 54. aukcióját Kossuth Klub, Budapest, 1088 Múzeum u.7.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2015-04-14/54-konyvarveres-98/teljes-katalogus

tételszám
728 / 863

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy főtitkári jelentése az 1946. évről. Az 1947. március 16-i nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor főtitkár. Főkincstárosi jelentés az 1946. évről. Előterjesztette Acél Antal főkincstáros.

Bp. 1947. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 93 l. Fűzve, kiadói borítékban.

kikiáltási ár: 2 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
729 / 863

Sullay István: Szabadelvűség, szabadság és vallás, vagy Mi az oka az állam és egyház közötti viszálynak? + Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a szabadkőmüvesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra?

Eger, 1877. érsek-Lyceumi.X, 238 l. Korabeli félvászon-kötésben. Ritka.

kikiáltási ár: 15 000 HUF

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2014. november 28., péntek

A Központi Antikvárium 132. aukciója

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=1051+Budapest%2C+Bajcsy-Zsilinszky+%C3%BAt+12.&hl=hu

A Központi Antikvárium 2014. november 28-án (pénteken) 17 órai kezdettel rendezi 132. könyvárverését, ECE City Center, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2014-11-28/132-konyvarveres/teljes-katalogus

tételszám
439 / 555

Arató Frigyes: A szabadkőművesség. A művelt közönség számára irta: ~. 

Bp., 1902. Márkus Samu ny. 70+(1)p. Javított, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:    4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
440 / 555

Besze János: Egy öreg szabad kőműves hattyúdala 

Nagy-Szt.-Miklóson, 1888. König S. ny. VII+174p. A szerző ügyvéd volt, a szabadságharc idején nemzetőr őrnagy, képviselő, majd kormánybiztosként is tevékenykedett. A bukás után előbb halálra, majd várfogságra ítélték. Javított, kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:    5 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
441 / 555

Karsai Sándor, dr.: A gyermeknap.

A "Demokratia" páholy 1905. április hó 17-iki díszmunkáján fölolvasta ~. Bp., 1905. (Márkus Samu ny.) 27+(5)p. (A "Demokratia" páholy könyvtára. 66.) Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:    2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
442 / 555

 Katona Béla testvér emlékezete. 

A "Demokratia" páholy gyászmunkája 1904. október hó 31-én. Bp., 1904. (Márkus Samu ny.) 40p. ("Demokratia"-páholy könyvtára. LIX.) Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:    2 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
443 / 555

Poszvék Gusztáv: A szabad kőművesség lényege s feladata különös tekintettel honi viszonyainkra. 

Barátjához intézett levelekben irta ~. Sopron, 1877. Seyring. 23p. Dedikált példány. Kiadói papírborítóban.

kikiáltási ár:    4 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei

2014. november 21., péntek

A Bihar Antikvárium 14. aukciója

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Debrecen%2C%20Kossuth%20utca%201.%20

A Bihar Antikvárium 14.  könyvárverése 2014. november 21-én pénteken 16:00-kor lesz: Debreceni Művelődési Központ, Debrecen, Kossuth utca 1.

A katalógusból: http://axioart.com/aukcio/2014-11-21/14-konyvarveres-20/teljes-katalogus


tételszám
111 / 411
Folyóirat: Hajnal. Magyarország Nagy- Oriensének hivatalos közlönye. 1878. V. Évfolyam. 1- 10. szám, teljes.

Bp. 1878. Magyarország Nagy- Oriense. (Weiszmann) 204 l. 1 sztl. A júniusi, augusztusi szám nem jelent meg. Havi szemle az összes szabadkőmüvesség köréből. Kétnyelvű (magyar- német) Szerk. Wekerle László. Kiadói papírborítóban, mely a 10.szám borítója.

kikiáltási ár:    10 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


tételszám
112 / 411

Folyóirat: Hajnal. Magyarország Nagy- Oriensének hivatalos közlönye. 1879. VI. Évfolyam. 1- 12. szám, teljes.

Bp. 1879. Magyarország Nagy- Oriense. (Weiszmann) 1 sztl. 156 l. Havi szemle az összes szabadkőmüvesség köréből. Kétnyelvű (magyar- német) Szerk. Wekerle László. Korabeli vászongerincű papírborítóban.

kikiáltási ár:    8 000 HUF
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos árverési tételek képei


Népszerű aukciók

Blogarchívum